»»

"/>
Obavještenje o početku nastave
Škole ponovno počinju sa radom u ponedjeljak 20.02.2012. godine
Datum: 15.02.2012.

Kao što je i najavljeno, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde danas se oglasilo u vezi ponovnog početka nastave u školama na području BPK Goražde.

– Ministarstvo za obrazovanje je, zajedno sa Vladom kantona, pratilo situaciju što se tiče vremenskih nepogoda u BPK Goražde. Prikupljeni su stavovi i mišljenja nadležnih institucija, kao i menadžmenta i direktora osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde. Cijeneći sve podatke koje smo dobili, a koji se tiču mišljenja o prohodnosti puteva, obezbjeđenja energenata za zagrijavanje školskih objekata, zatim mišljenja o sigurnosno-bezbjedonosnoj situaciji samih školskih objekata i objekata koji se nalaze u neposrednoj blizini škola, Ministarstvo je donijelo odluku da nastava u školama neće početi prije ponedjeljka – kazala je resorna ministrica Alma Delizaimović.

Na donošenje ovakve odluke djelimično je utjecalo i to što je, u općinama Foča-Ustikolina i Pale-Prača, još uvijek na snazi odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće.

– Nastava će se odvijati po ustaljenom planu i programu. Ukoliko se vremenski uslovi pogoršaju preko vikenda, s obzirom da se već večeras najavljuju padavine, onda bi nastava, od ponedeljka, bila skraćena. Ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, nastava će se odvijati po ustaljenoj satnici – poručila je ministrica Delizaimović.

Iz resornog Ministarstva preporučeno je svim roditeljima, pogotovo roditeljima djece mlađeg uzrasta, da posvete potrebnu pažnju i preuzumu odgovornost dovođenja i odvođenja djece iz škole, obzirom da postoji mogućnost pada ledenica sa objekata, ali i zbog činjenice da prohodnost ulica za pješake nije na zadovoljavajućem nivou.

Iz preventivnih razloga i same škole će, prvog dana početka nastave, učenicima dati upute o tome kako se trebaju kretati i ponašati dok traju loši vremenski uslovi.

Što se tiče propuštenih časova, planirano je njihovo nadoknađivanje.

– Nastava će se nadoknaditi, jer je zakonom predviđeno da smo obavezni nadoknaditi svaki dan nastave koji se izgubi. Međutim, cijeneći situaciju kakva jeste, Ministarstvo za obrazovanje će, uz podršku Vlade BPK Goražde, pokušati iznaći mogućnost da ne moramo nadonaditi svaki dan te da, zbog stanja prirodne nesreće i elementarnih nepogoda, nađemo mogućnost da smatramo da je nastava održana – istaknula je ministrica Alma Delizaimović.

Autor: VLADA BPK-a, www.bpkg.gov.ba

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.