»»

"/>
Ministar Damir Žuga prisustvovao konferenciji „Digitalno učešće za sve“ u okviru XIV Dana Visokih narodnih škola u Berlinu
Datum: 14.06.2016.

fullsizerender 6

Berlin je 09. i 10. juna 2016. godine bio domaćin konferenciji „Digitalno učešće za sve“ u organizaciji Njemačkog saveza visokih narodnih škola  (DVV).

Na konferenciji je aktivno sudjelovalo više od 1.500 učesnika iz preko 40 zemalja svijeta, a delegaciju iz Bosne i Hercegovine su činili: dr. sc. Emir Avdagić (Direktor DVV International – Ured za BiH), prof. dr. Elvir Kazazović (ministar obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo), Damir Žuga (ministar obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde) i Zlatko Malić (Caritas BiH, voditelj projekta SEC).

U okviru Dana visokih narodnih škola ovakav vid konferencija se održava svakih 5 godina još od 1956. godine sa učešćem visokih gostiju iz Njemačke, ali i cijelog svijeta. Konferenciju je otvorio NJ. E.  Joachim Gauk, predsjednik Savezne Republike Njemačke, a u plenumu su se prisutnima obratila i tri ministra njemačke vlade: dr. Gerd Müller (Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj), prof. dr. Johanna Wanka (Savezno ministarstvo za obrazovanje i istraživanje), te gđa. Andrea Nahles (Savezno ministarsvo za rad i socijalnu politiku), koji su istakli važnost obrazovanja odraslih i digitalnog društva u vremenu u kojem živimo. Nacionalni i internacionalni eksperti iz privrede, nauke, politike i društva su pored toga imali priliku da u okviru 6 različitih foruma sa kolegama iz Visokih narodnih škola diskutuju o raznovrsnim facetama digitalnih promjena u našem društvu i razmjene iskustva o ulozi obrazovanja odraslih u promjenama kojima svakodnevno svjedočimo.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.