»»

"/>
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK-A GORAŽDE
Predstavljeni pravilnici i podzakonski akti za osnovno i srednje obrazovanje na području BPK-a Goražde
Datum: 10.08.2016.

Press-ministar-za-obrazovanje-006

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga danas je govorio o aktivnostima resornog Ministarstva u cilju donošenja pravilnika i podzakonskih akata, koji se odnose na osnovno i srednje obrazovanje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kako ističe ministar Žuga, osim donesenih 13 pravilnika za osnovnu i srednju školu, nakon razmatranja sindikata, do početka nove školske godine u primjeni će biti i novi pedagoški standardi i normativi za osnovni odgoj i obrazovanje.

„Za ovu školsku godinu predvidjeli smo donijeti 24 podzakonska akta i pedagoške standarde za osnovni odgoj i obrazovanje. Poslali smo 13 podzakonskih akata i pravilnika na obajvljivane u Službenim novinama BPK-a Goražde. Donošenje ovih pravilnika i uspostava pedagoških standarda predstavljaju našu obavezu i zasigurno će olakšati posao onima koji rade vodeći se ovim pravilima, a do kraja godine donijet  ćemo i ostale podzakonske akte, njih još desetak“ – kazao je ministar Žuga.

Također, za 23. august najavljeno je održavanje tematske sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o temi „Obrazovanje, kultura i mladi“ s ciljem poboljšanja uslova u oblasti obrazovanja, kulture i mladih općenito, a prema riječima ministra Žuge tematska sjednica o istoj temi bit će održana i u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Doneseni pravilnici:

1. Pravilnik o organizaciji i načinu polaganja ispita u osnovnoj školi,
2. Pravilnik o osposobljavanju pripravnika i volontera za samostalan rad,
3. Etički kodeks za nastavnike, stručne saradnike i saradnike u osnovnim i srednjim školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
4. Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u devetogodišnjoj osnovnoj školi i osnovnoj muzičkoj školi,
5. Pravilnik o osnivanju i radu ekseprimentalnih osnovnih i srednjih škola i proglašavanje postojećih škola      eksperimentalnim,
6. Kriteriji o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa na poslovima nastavnika, stručnog saradnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama s      područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
7. Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja registra osnovnih škola,
8. Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika,
9. Načela o organizovanju i izvođenju školskih izleta, posjeta, ekskurzija, logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada      u osnovnim i srednjim školama,
10. Pravilnik o izboru učenika generacije u osnovnim školama s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
11. Program rada produženog boravka u osnovnoj školi,
12. Pravilnik o osnivanju i radu vijeća roditelja,
13. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.