»»

"/>
NA SASTANKU SA MINISTROM ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK GORAŽDE
Razgovarano o implementaciji projekta „Prilika Plus“ na području BPK Goražde
Datum: 25.08.2016.

3-3-1

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga sastao se danas sa koordinatorom za privatni sektor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Halkom Basarićem i predstavnikom projekta „Prilika Plus“ Eldinom Sarajlićem.

Tim povodom, na današnjem sastanku razgovorano je o implementaciji projekta „Prilika Plus“ kao dijela podrške Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Naime, kao dio strategije razvoja saradnje Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini pokrenula je projekat „Prilika Plus“ s ciljem unaprjeđenja srednjeg stručnog obrazovanja, kao i dostupnosti obuka za stručno osposobljavanje odraslih u industrijama u kojima postoji potencijal za zapošljavanje.

Cilj ovog projekta je osigurati pristup učenicima stručnih škola obuke koje će ih pripremiti za rad u industrijama kao i unaprijediti institucionalni zakonski okvir po uzoru na međunarodne standarde i trendove.

4-2-1

 

„Velika je neophodnost povezivanja škola i kompanija u cilju osiguranja pozicija za praksu i stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih. Mora se raditi na reformama i unaprjeđenju nastavnih planova i programa. Veoma je važno da se nastavnici usavršavaju kako stručno, tako i pedagoški“ – ističe direktorica Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Dika Makota.

Također, istaknuto je da je za izvođenje praktične nastave, prakse i obuke nastavnika neophodna saradnja sa kompanijama, međunarodnim institucijama i projektima kako bi se ostvarile mogućnosti za opremanje i razvoj kapaciteta za provođenje praktične nastave.

Ono što se očekuje u narednom periodu jeste potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između resornog Ministarstva i Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini.

Potpisivanje ima za cilj uspostavu radne grupe koja će procijeniti prioritete između javnog i privatnog sektora u oblasti stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih za period 2017-2018. godine.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.