»»

"/>
Održan sastanak s ministrom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
Prva zvanična posjeta direktorice međunarodne organizacije „Save the Children“ BiH Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde
Datum: 11.10.2016.

img_0717

Direktorica međunarodne organizacije „Save the Children“ Andera Žeravčić danas je bila u prvoj zvaničnoj posjeti Ministrastvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu  i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na sastanku s resornim ministrom Damirom Žugom i njegovim saradnicama razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima koje su u saradnji sa ovom organizacijom realizovane na području BPK Goražde, kao i o budućim projektima.

Istaknuto je da se kvalitetno obrazovanje temelji na ishodima učenja, kao i da je usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada jedan od strateških prioriteta u oblasti obrazovanja za period 2016-2018. godina.

img_0705

Kako ističe direktorica Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Dika Makota, održane edukacije za nastavnike, zasnovane na ishodima učenja, bile su od velikog značaja.

„Mi izražavamo zahvalnost vama i cijenimo sve ono što ulažete u naš obrazovni sistem. Mi sutra, u novim prostorijama, započinjemo sa trećom edukacijom za naše nastavnike. Pokazalo se da su naši nastavnici prihvatili sve ono što se govorilo na prethodnim edukacijama, te da to usvojeno znanje primjenjuju u svojoj sredini“ – kazala je ona.

„Save the Children,“ kao vodeća međunarodna organizacija u oblasti podrške djeci i zaštite njihovih prava u Bosni i Hercegovini, podržava implementaciju definiranih ishoda učenja koje je razvila Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH (APOSO), te pruža podršku nadležnim obrazovnim ustanovama u usklađivanju nastavnih planova i programa sa integriranim ishodima učenja.

Resorni ministar danas je uručio zahvalnicu direktorici Žeravčić za dosadašnji doprinos organizacije „Save the Children“ u razvoju obrazovnog sistema u BPK Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.