»»

"/>
PRESS KONFERENCIJA MINISTRA ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT
Predstavljeni rezultati rada u oblasti obrazovanja u 2016. godini
Datum: 06.01.2017.

7-1

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga sa saradnicima danas je održao press konferenciju posvećenu ostvarenim ciljevima u oblasti obrazovanja u protekloj godini.

Resorni ministar iskazao je zadovoljstvo onim što je Ministarstvo u 2016. godini postiglo kada je u pitanju izvršavanje redovnih zadataka  i saradnja s višim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama koja je rezultirala vrijednim projektima u obrazovanju.

Istaknuto je da je da su prošle godine usvojeni Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju BPK-a Goražde, čime su napravljeni pozitivni pomaci u procesu učenja i stvoreni uvjeti za daljnje unaprjeđenje obrazovanja na području BPK-a Goražde.

Usvojeni su i Pedagoški standardi za osnovnu školu, a za ovu godinu predviđeno je i donošenje izmjena i dopuna Pedagoških standarda za srednju školu s ciljem unaprjeđenja odgojno-obrazovnog procesa u ovom kantonu i njegovog usklađivanja sa savremenim standardima.

2-2

Ministar Žuga je kazao da je uz brojne redovne aktivnosti, među kojima je i realizacija Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, donošenje upisne politike za srednje škole, nabavka udžbenika, te organizacija i provedba školskih takmičenja, u prošloj godini održana i tematska sjednica Skupštine BPK-a Goražde posvećena obrazovanju i mladima, na kojoj je usvojen prijedlog mjera Vlade BPK-a za unaprjeđenje stanja u pomenutim oblastima.

Kao rezultat saradnje kantonalnih ministarstava obrazovanja i socijalne politike sa SOS Kinderdorf International-om, Dječija sela Sarajevo, u Goraždu je u mjesecu julu otvorena prva Resursna soba namijenjena djeci sa poteškoćama u razvoju, koja bi u 2017. godini trebala prerasti u Centar za rani rast i razvoj djece.

Nastavljen je i projekat Škole u prirodi za učenike petih razreda osnovnih škola koji se realizuje na kraju drugog polugodišta u bivšoj područnoj školi u Fočanskoj Jabuci.

1-4

Ministar Damir Žuga kazao je da je Vlada u prošloj godini usvojila i Akcioni plan kojim su, između ostalog, obuhvaćene i mjere za razvoj i obrazovanja. Ovaj Akcioni plan je u direktnoj vezi s realizacijom cilja broj dva u Strategiji razvoja BPK-a Goražde: Učiniti BPK Goražde mjestom ugodnijeg življenja.

Uz aktivno posredovanje Ministarstva, započeti su pregovori za usaglašavanje Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog obrazovanja, te je osigurano potpisivanje Kolektivnog ugovora za oblast srednjeg obrazovanja na području BPK-a, čime je ovaj kanton postao treći potpisnik  Kolektivnog ugovora za srednje obrazovanje u Federaciji BiH.

Resorni ministar podsjetio je da je u saradnji s Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, Ministarstvom prostornog uređenja i okoliša, Fondom za zaštitu okoliša FBiH, lokalnom razvojnom agencijom ALDI, međunarodnim organizacijama World Vision, Save the Children i KulturKontakt te Slovačkom ambasadom u BiH, u 2016. godini osigurana realizacija nekoliko vrijednih projekta koji su podigli standarde obrazovanja u ovom kantonu na viši nivo. Procijenjena vrijednost svih projekata, od kojih se neki nastavljaju i u ovoj godini, iznosi 623.220,00  KM.

Na kraju press konferencije, ministar Damir Žuga najavio je da je resorno ministarstvo, pored redovnih aktivnosti, i u ovoj godini planiralo razne projekte, među kojima je i sanacija i utopljavanje OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.