»»

"/>
MINISTAR ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK-A GORAŽDE
Procedura raspisivanja konkursa za dodjelu studentskih kredita za 2016/2017. godinu ovisi o usvajanju Budžeta za 2017. godinu i Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih kredita
Datum: 09.01.2017.

4-2

Nakon što je na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Vlada odobrila isplatu posljednjeg studentskog kredita  za studijsku 2015/2016. Godinu, resorno Ministarstvo je krenulo s aktivnostima za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2016/2017. godinu.

Naime, na posljednju  sjednicu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kako ističe resorni ministar Damir Žuga, upućeni su kriteriji za dodjelu studentskih kredita, na osnovu kojih su članovi Vlade imali primjedbe u pogledu obima prava na ostvarivanje studentskog kredita, koje je u određenom dijelu potrebno upotpuniti.

„Zaključak sa sjednice Vlade na kojoj je raspravljano o kriterijima za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2016/2017. godinu, jeste da se na radnom sastanku Vlade usaglase kriteriji te da se vidi u kom pravcu ići dalje. Mi smo uputili zahtjev prema Ministarstvu finansija BPK-a Goražde da dobijemo sredstva na nivou kao i prošle godine, odnosno oko 270.000 KM. Naravno da bi voljeli da svi studenti s područja Bosansko-podrinjskog kantona imaju stipendiju, međutim to je nemoguće“ – kazao je ministar Žuga.

Prema riječima  ministra, ono što će biti novina u Odluci o kriterijima za dodjelu studentskih kredita jeste da će pravo na aplikaciju za dodjelu studentskih kredita imati i posebne kategorije, odnosno pripadnici porodica civilnih žrtava rata kao i  da će imovinski cenzus biti povišen na 450,00 KM po članu porodice.

„Mi smo prošle godine dodijelili studentske kredite za 199 studenata, gdje je osim nas bilo niz organizacija koje su također učestvovale u dodjeli studentskih kredita. Ova priča ovisi o Budžetu za 2017. godinu, a mislim da ćemo na narednoj sjednici Vlade usvojiti Odluku o kriterijima, nakon čega će Ministarstvo raspisati konkurs“ – riječi su ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damira Žuge.

S obzirom na to da Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017. godinu i kriteriji za dodjelu studentskih kredita još uvijek nisu usvojeni, procedura raspisivanja konkursa za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2016/2017. godinu bit će izvršena u narednom periodu.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.