»»

"/>
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT I SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA BPK-A
Potpisan Granski kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja
Datum: 16.01.2017.

5-6

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga i predsjednik Kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hilmo Bunjo danas su potpisali Granski kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Svečanosti potpisivanja ovog ugovora prisustvovali su i premijer BPK-a Goražde Emir Oković, direktorica MSŠ „Enver Pozderović“ Mula Imamović, direktor STŠ „Hasib Hadžović“ Rifet Bečić, direktor SSŠ „Džemal Bijedić“ Admir Kurtović, te predstavnici resornog ministarstva i Kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja.

Uz izraze zadovoljstva zbog potpisivanja Kolektivnog ugovora, resorni ministar Damir Žuga osvrnuo se na sam proces pregovora između Vlade FBiH, vlada kantona i kantonalnih sindikata srednjeg obrazovanja, odnosno na momenat kada su svi kantoni pojedinačno morali obaviti pregovore sa svojim sindikatima u dijelu koji se tiče materijalnih prava usposlenika.

– Ovo je jedan kolektivni ugovor koji predstavlja određenu sigurnost svim uposlenicima u srednjem obrazovanju. Ostali smo kod principa koje su na početku zauzeli Vlada i sindikat, dakle da nema umanjivanja dostignutog nivoa prava radnka, osim naravno, onog što je Zakon o radu sam rekao, tipa jubilarnih nagrada, koje više ne postoje u ovom Kolektivnom ugovoru – kazao je ministar.

1-12

 

Potpisivanje kolektivnog ugovora pozdravio je i premijer Emir Oković, koji je ovom prilikom izrazio zadovoljstvo zbog postignutog sporazuma između Vlade i sindikata.

On je istovremeno iskazao opredjeljenost Vlade za dijalog sa sindikatom i u budućem periodu, te spremnost za nastavak podrške razvoju obrazovanja na području BPK-a Goražde kroz različite projekte.

Predsjednik Sindikata uposlenih u srednjem obrazovanju Hilmo Bunjo kazao je kako se prilikom pregovora vodilo računa o raspoloživim sredstvima u Budžetu BPK-a Goražde.

– Zadržali smo dostignuti nivo materijalnih i nematerijalnih prava, ali smo ostavili i mogućnost blagog povećanja u narednom periodu kroz izradu instrukcije odnosno drugih normativnih akata, pravilnika i sl. Nismo zadovoljni u dijelu što u kolektivnom pregovaranju na federalnom nivou nije ispoštovan član 77. zakona koji kaže: jednake plate za rad jednake vrijednosti, odnosno rad koji podrazumijeva istu stručnu spremu, istu radnu sposobnost, istu odgovornost, što znači da bi profesor u Goraždu, Sarajevu i drugim dijelovima Federacije trebao imati istu platu – istakao je on.

Kolektivni ugovor je potpisan na period od godinu dana.

– Ovo je jedan dobar Kolektivni ugovor i mi smo treći kanton koji je dao saglasnost za njegovo potpisivanje. Raduje me da smo prešli već jednu trećinu i Kolektivnog ugovora za osnovno obrazovanje i vjerujemo da ćemo do kraja mjeseca februara imati spreman za Vladu i Kolektivni ugovor za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja i na taj način ispuniti obavezu koju nam je nametnuo Zakon o radu – zaključio je resorni ministar.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.