»»

"/>
KONZUL ZA KULTURU AMBASADE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN U BIH ALI AMERI U POSJETI BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDE
Razgovarano o mogućnostima podizanja saradnje na viši nivo
Datum: 07.03.2017.

1

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga danas je upriličio sastanak sa konzulom za kulturu Ambasade Islamske republike Iran u Bosni i Hercegovini Alijem Amerijem i njegovim saradnicima.

Ministar Žuga upoznao je konzula i njegove saradnike sa načinom funkcionisanja obrazovanja na području našeg kantona, kao i sa budućim aktivnostima Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Također, na današnjem sastanku razgovarano je i o mogućnostima  podizanja saradnje na viši nivo između Ambasade IR Irana u BiH  i resornog Ministarstva, koja bi se manifestovala kroz buduće projekte iz oblasti kulture.

„Jedna od oblasti koju ćemo mi podržati ukoliko bude mogućnosti za to jeste da se na području ovog kanotna realizuje kurs učenja perzijskog jezika, jer to nije jezik koji pripada samo Irancima. Činjenica je da su mnogi Bosanci u proteklih 500 godina pisali poeziju na perzijskom jeziku. Također, mi možemo usmjeriti iranske umjetnike iz svih oblasti prema Goraždu“ – ističe konzul za kulturu Irana u Bosni i Hercegovini Ali Ameri.

Resorni ministar Damir Žuga izrazio je zahvalnost konzulu i njegovim saradnicima na posjeti Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, kao i interes za nastavak saradnje Ambasade Islamske republike Iran u BiH i resornog Ministarstva.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.