»»

"/>
MINISTAR ZA OBRAZOVANJE I DIREKTOR DVV INTERNATIONAL - UREDA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Potpisan Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja odraslih
Datum: 08.03.2017.

IMG_0129

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga i direktor DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu dr. sc. Emir Avdagić potpisali su danas Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja odraslih.

Nastavak saradnje ove dvije institucije u 2017. godini, a na temelju potpisanog sporazuma, podrazumijeva:

  • pripremu, organizaciju i realizaciju trodnevne andragoške obuke za 20 učesnika, djelatnika na polju obrazovanja odraslih, s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
  • četiri dvodnevna modula obuke „Izrada i procjena kurikuluma za obrazovanje odraslih“ koju će pohađati tri osobe imenovane od strane Ministarstva,
  • učešće predstavnika Ministarstva na studijskom putovanju u Zagreb krajem marta 2017. godine, a u organizaciji DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Hrvatske.

DVV International – Ured za Bosnu i Hercegovinu će i u 2017. godini, kao i do sada, pružiti kako finansijsku, tako stručnu i savjetodavnu podršku, a sve s ciljem kvalitetnije implementacije Zakona o obrazovanju odraslih i daljeg uređenja ove oblasti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sporazum je dio strategije DVV Internationala, i u skladu je sa njegovim ciljem pružanja podrške obrazovanju odraslih, između ostalog, i u tranzicijskim zemljama Jugoistočne Evrope, Kavkaza i Turske.

IMG_0139

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.