»»

"/>
MINISTARSTO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK-A GORAŽDE
Sastanak sa socijalnim radnicima iz osnovnih i srednjih škola s područja BPK-a Goražde
Datum: 07.04.2017.

IMG_5031

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga održao je sastanak sa socijalnim radnicima zaposlenim u osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Tom prilikom, na sastanku je razgovarano o mnogobrojnim problemima s kojima se susreću učenici u toku svog školovanja, a koji doprinose različitim poteškoćama u ponašanju i funkcionisanju učenika.

„Svjedoci smo mnogobrojnih problema sa kojima se suočava porodica, a što se u velikom procentu odražava na rast i razvoj djeteta. Siromaštvo, zdravstveno stadnje, neadekvatni uslovi za stanovanje, alkoholizam u porodici, nepotpune porodice samo su neki od mnogobrojnih problema sa kojima se suočavaju naši učenici“ – ističu socijalni radnici.

Ministar je istaknuo da bi socijalni radnici trebali biti spona između porodice, učenika i škole, te je ukazao na značaj koji imaju socijalni radnici u školama, s posebnim naglaskom na njihov terenski rad koji doprinosi stvaranju potpune slike o razvoju i uslovima učenika.

Također, na održanom sastanku socijalni radnici su predstavili svoj rad u školi i poteškoće s kojima se susreću u radu, a riječi je bilo i o projektima koji se realizuju.

Kako ističu socijalni radnici, upriličeni sastanak sa resornim ministrom i njegovim saradnicama bio je od velikog značaja, a posebnu zahvalnost izrazili su na tome što resorno ministarstvo daje značaj socijalnim radnicima kao stručnim saradnicima u školama.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.