»»

"/>
PREDSTAVNICI NJEMAČKE VLADINE ORGANIZACIJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU GIZ POSJETILI MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK GORAŽDE
Razgovarano o implementaciji novog GIZ projekta s ciljem usklađivanja obrazovnog sistema s potrebama tržišta rada
Datum: 17.05.2017.

3-2-620x358

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga sastao se danas sa predstavnicima Njemačke vladine organizacije za međunarodnu saradnju GIZ u BiH kako bi razgovarali o procesu pripreme projekta stručnog obrazovanja kroz inoviranje nastavnih planova i programa, te usklađivanju obrazovanja s potrebama tržišta rada na prostoru našeg kantona, koji bi trebala da realizuje ova organizacija. Pored saradnika iz ministarstva, sastanku su prisustvovali direktori SSŠ „Džemal Bijedić“ i STŠ „Hasib Hadžović“,  Admir Kurtović i Rifet Bečić.

Kako je istaknuto, Vlada Njemačke je na osnovu iskazanog interesa od strane predstavnika BiH na vladinim pregovorima dala nalog Njemačkom društvu za međunarodnu saradnju (GIZ GmbH)  za implementaciju projekta u sferi srednjeg stručnog obrazovanja u BiH. Politički partner svih projekata GIZ-a u BiH je Ministarstvo civilnih poslova, dok su partneri u implementaciji zainteresovane i relevantne institucije na kantonalnom nivou.

Cilj projekta je identifikacija nastavnih planova i programa za koje industrija pokazuje interes, te njihova adaptacija u saradnji s privredom, u svrhu jačanja zaposlenosti nakon okončanja školovanja. Kroz jačanje praktične nastave želja je da se u saradnji s partnerima iz javnog i privatnog sektora doprinese harmonizaciji obrazovnog sistema s potrebama privrednog sektora.

 

U procesu pripreme projekta, pažnju ove organizacije privukao je i Bosansko-podrinjski kanton, uzimajući u obzir da posjeduje razvijenu privredu koja ima potrebu za kompetentnim mladim saradnicima.

Ministar Žuga ovom je prilikom predstavio obrazovni sistem na području BPK Goražde, a direktori škola prezentirali su zvanja i zanimanja koja obrazuju u njihovim školama, kao i moguće načine ostvarivanja saradnje sa ovom organizacijom. Na sastanku je dogovoreno da će se detalji projekta, koji bi se trebao implementirati u narednih dvadeset mjeseci, definisati protokolom o saradnji.

Nakon sastanka predstavnici GIZ-a posjetili su STŠ „Hasib Hadžović“ i SSŠ „Džemal Bijedić“.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.