»»

"/>
Objavljeni javni pozivi po programima utroška sredstava za mlade, kulturu i sport
Objavljeni javni pozivi po programima utroška sredstava za mlade, kulturu i sport
Datum: 18.05.2017.

IMG_8322

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,  objavilo je javne pozive za dostavljanje prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u programima utroška sredstava za kulturu i mlade, kao i za dodjelu finansijskih sredstava za redovne programe nosilaca sportskih djelatnosti s prostora BPK Goražde.

U budžetu Ministarstva za 2017. godinu za projekte  mladih planiran je iznos od 8.000,00 KM, za kulturu 40.000,00 KM, dok su za sport planirana sredstva u iznosu od 460.000,00 KM.

„Sredstva će se dodjeljivati po programu koji je utvrdila  Vlada  BPK Goražde. Osamdeset posto sredstava će se realizovati prema javnim pozivima,  a dvadeset posto na  osnovu zahtijeva koje odobrava Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport“ – kazao je resorni ministar Damir Žuga.

Javni pozvi otvoreni su petnaest dana od dana objavljivanja, a ministar je pozvao sve one na koje se javni pozivi odnose da uzmu učešće i dostave svoje prijedloge, uz napomenu svima koji su bili korisnici sredstava u prošloj godini da dostave izvještaje o utrošku dodijeljenih sredstava.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.