»»

"/>
Nakon OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“, u subotu elektronski izbor direktora u OŠ Ustikolina
Nastavak dobre prakse i reformskih procesa u obrazovanju
Datum: 05.03.2012.

U Osnovnoj školi „Ustikolina“ u Ustikolini  u subotu, 10.03.2012.godine, u periodu od 09-15 sati, održat će se izbori za direktora ove osnovne škole neposredno, tajnim, elektronskim glasanjem od strane roditelja i zaposlenika škole.

Ovaj metod izbora direktora ujedno je nastavak dobre prakse i reformskih procesa u obrazovanju. Podsjećanja radi, 19.11.2011.godine u osnovnoj školi „Fahrudin Fahro Baščelija“ u Goraždu prvi put organizovan je ovakav način neposrednog izbora direktora elektronskim glasanjem i to veoma uspješno. I ovaj put će, zahvaljujući dobroj saradnji Ministarstva za obrazovanje, nauku kulturu i sport BPK Goražde i Centara civilnih inicijativa, kao i u prethodnim aktivnostima biti omogućena, na najbolji način, participacija roditelja prilikom izbora direktora, čime je izbjegnut politički uticaj na izbor ove veoma važne funkcije u obrazovnom procesu. Cijeli izborni proces i odgovornost za regularnost je preuzeo Birački odbor kojeg čine predstavnici osnivača, roditelja i zaposlenika dok će monitoring vršiti predstavnik CCI-a.

Elektronsko glasanje će omogućiti brzu i efikasnu provedbu izbora, a kandidatima će garantovati regularnost rezultata glasanja. Time će volja birača-roditelja i zaposlenika na najbolji mogući način biti ispoštovana. Ono što je posebno važno istaći je jednostavnost i samostalnost prilikom glasanja čak i za osobe koje nisu pismene, jer će fotografije kandidata biti na dugmetu za glasanje.

Kandidati za direktora ove javne ustanove su Melika Rašidović i Mensud Arnaut, koji su u srijedu, 29.02. 2012. na “Forumu kandidata” organizovanom u Omladinskom domu u Ustikolini, imali priliku predstaviti svoje programe.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.