»»

"/>
PRESS KONFERENCIJA MINISTRA ZA OBRAZOVANJE MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK-A GORAŽDE
Vlada BPK-a Goražde u proteklih pet godina za finansiranje sporta na području našeg kantona izdvojila ukupno 2.126.528,96 KM
Datum: 07.07.2017.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga na današnjoj pres konferenciji govorio je o konačnom Planu raspodjele sredstava za finansiranje sporta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017. godinu.

Naime, na posljednjoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na prijedlog resornog ministarstva, a u skladu sa planiranim budžetom i Programom utorška sredstva za sport za 2017. godinu usvojen je Konačan Plan raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  za 2016. godinu.

Konkretno taj Plan raspodjele sredstava se odnosi na kvalitetni sport (priprema i takmičenje), kantonalne saveze, školski sport te Sport lica sa invaliditetom.

Prema riječima resornog ministra Damira Žuge Vlada je na sjednici održanoj juče odobrila više od 415.000,00 KM za finansiranje sporta na području našeg kantona, a raspodjela tih sredstava vršena je u skladu sa ranijim krijterijima koje je Vlada utvrdila.

„Za kvalitetni sport, ove godine imamo 17 sportskih kolektiva koji su upisani u registar kojeg vodi resorno ministarstvo. Novina je, da je u skladu sa našom Odlukom, nakon tri godine takmičenja svoje pravo ostvario i Rukometni klub „Radnički“ Goražde. Određeni sportski klubovi imaju i pravo na kotizaciju, a mi još finansiramo i Sportski savez Bosansko-podrinjskog kantona Goražde putem kojeg finansiramo, odnosno obezbjeđujemo sportskim klubovima i sportistima pojedincima na prostoru našeg kantona da treniraju, odnosno da održavaju utkamice u Gradskoj dvorani kao i na Gradskom stadionu u Goraždu. Naravno, iz ovih sredstava od 415.000,00 KM mi finansiramo i školski sport putem Aktiva nstavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja, gdje je za ovu godinu Vlada odobrila 6.000,00 KM za kantonalna i federalna takmičenja i Atletski miting.

Ako uzmete u obzir naš Budžet, mislim da sportski klubovi, sportski radnici i oni naši krajnji korisnici, prije svega omladina ovog kantona, trebaju biti zadovoljni finansijskim sredstvima koja Vlada izdvaja za sport“- ističe ministar Žuga.

Veoma je važno istaknuti da je Vlada Kantona, putem resornog ministarstva u proteklih pet godina, odnosno od 2012. do 2016. godine za finansiranje sporta izdvojila novčana sredstva u iznosu od 2.126.528,96 KM.

Konacan-Plan-raspodjele-sredstava-za-sport-za-2017-

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.