»»

"/>
PRESS KONFERENCIJA MINISTRA ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK-A GORAŽDE
Besplatni udžbenici za učenike prvih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja na području BPK-a Goražde čija vrijednost iznosi 7.100,00 KM
Datum: 28.07.2017.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga na današnjoj press konferneciji govorio je o Odluci za pokretanje procedure i postupaka nabavke udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Naime, na svojoj posljednjoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, dala je, na prijedlog resornog ministarstva, saglasnost za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola.

Kako ističe resorni ministar, u mjesecu junu kantonalno ministarstvo je sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke potpisalo Ugovor o finansiranju/sufinansiranju nabavke besplatnih udžbenika za učenike prvih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, prvenstveno za one koji su u stanju socijalne potrebe na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

„Ovim putem ja želim da našim mališanima koji upisuju prvi razred i njihovim roditeljima kažem da ne nabavljaju knjige jer će tu obavezu na sebe preuzeti Vlada kantona i mi ćemo do 1. septembra, kada započinje 2017/18. školska godina izvršiti cjelokupnu proceduru i nabaviti udžbenike za svih 190 mališana s prostora našeg kantona“ – kazao je resorni ministar Damir Žuga i istakao da vrijednost ovog Ugovora kojeg finansira/ sufinansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke iznosi 7.100,00 KM, kao i da je kantonalno ministarstvo, ukoliko se ukaže potreba, planiralo određeni dio finansijskih sredstava u te svrhe.

Također, ministar je istako da udžbenici za narednu školsku godinu ostaju isti te da će se određeni broj knjiga moći preuzeti i u školskim bibilotekama.

„Za ovu školsku godinu svi udžbenici ostaju isti kao i prethodne godine. Apelujem na roditelje da ne žure sa nabavkom udžbenika jer školske bibilioteke imaju određen broj knjiga i oni će po svojim spiskovima, prvenstvo za one učenike koji su u stanju socijalne potrebe, dodijeliti udžbenike“ – kazao je on.

Također, istaknuto je da se pripreme za narednu školsku godinu obavljaju uspješno.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.