»»

"/>
PRESS KONFERENCIJA MINISTRA ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT
Vlada BPK-a Goražde dala saglasnost za nastavak realizacije dislocirane nastave Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar u Goraždu
Datum: 28.07.2017.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga danas je održao press konferenciju na kojoj je govorio o realizaciji aktivnosti dislocirane nastave Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar na području BPK-a Goražde.

Naime, na posljednjoj sjednici, na prijedlog resornog ministarstva, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde primila je na znanje Informaciju o realizaciji aktivnosti dislocirane nastave Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Aktivnosti oko realizacije dislocirane nastave na području našeg kantona od strane  Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar  započele su školske 2011/12. godine, kada je  zaključen Okvirni sporazum.

Prema riječima ministra, trenutno u drugoj godini studija ima 45 upisanih studenata koji će po automatizmu biti upisani u treću godinu studija.

„Nakon više održanih sastanaka  s predstavnicima studenata, predstavncima Mašinskog fakulteta  i predstavnicima studentskog doma u Mostaru došli smo do podataka  da studentski dom u Mostaru nema mogućnosti da primi sve studente koji su predali zahtjev iz Goražda, kao i da većina studenata nema finansijske mogućnosti da studira u Mostaru. Uzimajuću u obzir potrebe tržišta rada, kao i činjenicu da je Mašinski fakultet izrazio želju da i ove akademske godine organizuje  dislociranu nastavu u Goraždu i to isključivo za treću godinu u cilju nastavka studiranja  već upisanih studenata, Ministarsvo je predložilo da se u akademskoj 2017/18. godini  nastavi saradnja sa ovim fakultetom i to na način da se organizuje  nastava treće godine studija s 50% nastave, s tim da se organizuje polaganje ispita  iz prve i druge godine“ – riječi su ministra.

Nakon primljene Informacije, Vlada je donijela odluku o nastavku izvođenja dislocirane nastave Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar u Goraždu i zadužila resorno ministarstvo da u rebalansu budžeta planira sredstva potrebna za realizaciju treće godine  u Goraždu.

„Već u ponedjeljak mi krećemo s aktivnostima. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  dogovorit ćemo koliko će koštati realizacija treće godine u Goraždu, a naravno u sklopu tih pregovora nastojat ćemo da obezbijedimo i polaganje ispita za drugu godinu“ – kazao je resorni ministar koji je izrazio zahvalnost članovima Vlade što su omogućili studentima da započeti studij okončaju u Goraždu.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.