»»

"/>
„SREBRENICA, 11. JULI 1995. GODINE – DA SE NIKADA I NIKOME NE PONOVI“
Prezentiran Projekat „Genocid na karti“
Datum: 10.08.2017.

U Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je prezentiran projekat koji nosi naziv „Genocid na karti“, autora Mugdima Cvrlja iz Kaknja.

Kroz ovaj projekat, na jedinstven način prikazan je genocid i stradanje srebeničkog naroda 1995. godine. Kao osnovna ideja projekta, na jednom mjestu su, u obliku simbola na topografskoj karti prikazana dešavanja u i oko Srebrenice u ljeto 1995. godine. Obilježena je i cijela trasa kojom se kretala kolona Srebreničana koji su se uputili prema slobodnoj teritoriji Tuzle.

Kako ističe Cvrljo, rad na ovom projektu započeo je još 2010. godine s ciljem da se što potpunije i preciznije, brojkom i mjestom, prikažu podaci o stradanju Srebreničana 1995. godine.

Kao krajnji rezultat višegodišnjeg istraživanja i rada na projektu, na karti su ucrtane i simbolima prikazane sve masovne grobnice, kao i ostala mjesta stradanja Srebreničana koja se nalaze na potezu selo Nezuk – Memorijalni centar Potočari – Srebrenica odnosno kompletna trasa na kojoj se kretala izbjeglička kolona u julu 1995. godine.

Ova karta, kako ističe autor, može poslužiti kao nastavno pomagalo, ali i sredstvo iz kojeg svi mogu naučiti o genocidu u Srebrenici.

– Pored masovnih grobnica, na karti su prikazana i mjesta artiljerijskih,  kombinovanih i drugih zasjeda na izbjegličku kolonu. Prikazano je mjesto okupljanja ljudi Srebrenice i odakle je kolona ustvari krenula prema slobodnoj teritoriji, a to je rejon sela Janjići i Šušnjari. Prikazana su mjesta masovnih zarobljavanja, masovnih egzekucija na tom dijelu u tom periodu – istakao je Cvrljo.

Naglašeno je da su pri izradi karte, koja je prošla trostruku recenziju, korišteni relevantni podaci Suda BiH i Haškog tribunala, Instituta za istraživanje ratnih zločina, kao i ostali relevantni izvori i podaci. Značajan dio informacija, kako je istaknuto, autor je dobio i od preživjelih Srebreničana.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga kazao je da će ove karte od naredne školske godine biti dostupne i svim osnovnim i srednjim školama na području BPK Goražde.

– Današnja posjeta jeste sa dva cilja. Prije svega, Ministarstvo želi da otkupi karte za sve naše osnovne i srednje škole. Kao što smo i najavili, učenici kada dođu 1. septembra u novu školsku godinu, dočekat će ih u prostorijama škole ova karta i kao što i piše na samoj karti, projekat služi svima nama da se nikada i nikome ne ponovi Srebrenica – kazao je on.

Istaknuto je da je karta urađena veoma kvalitetno, te da se na njoj na jednostavan način može iščitati veliki broj podataka o zločinima počinjenim na području Srebrenice 1995. godine.

Resorni ministar je ovom prilikom najavio da će ova karta biti promovisana kako poslanicima u Skupštini, tako i široj javnosti u okviru obilježavanja 18. septembra – Dana BPK i općine Goražde.

Kako stoji na karti, za zločine počinjene u i oko Srebrenice, Sud BiH i Haški tribunal do sada su osudili 38 osoba na ukupno 637 godina zatvora i tri doživotne kazne zatvora.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.