»»

"/>
SARADNJA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE I GIZ-A -NJEMAČKOG DRUŠTVA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
Posjeta njemačkog eksperta iz metalskog sektora Ministarstvu za obrazovanje
Datum: 11.09.2017.

U prostorijama Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport danas je održan sastnak s predstavnicima GIZ-a – Njemačkog društva za međunarodnu saradnju.

Resorno ministarstvo posjetili su Reiner Reidenbach, ekspert za stručno obrazovanje u metalskom sektoru i Majda Tolić, stručna saradnica u GIZ-u sa željom da s ministrom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damirom Žugom i direktoricom Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmijene informacije o stručnom obrazovanju u srednjim školama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Također, cilj sastanka je bio da se prezentiraju težnje i namjere resornog ministarstva da srednjoškolsko stručno obrazovanje bude usmjereno na kvalitet i da u potpunosti odgovori potrebama tržišta rada.

U sklopu projekta „Stručno obrazovanje“ koji se implementira po nalogu njemačkog Saveznog ministarstva za međunarodnu saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, u čijoj realizaciji partnersku podršku pruža i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kutlru i sport u uskoj saradnji s Pedagoškom zavodom, planirane su posjete i STŠ „Hasib Hadžović“ te SSŠ „Džemal Bijedić“ u Goraždu.

Tokom današnjeg i sutrašnjeg dana, predstavnici GIZ-a posjetit će i firme iz metalskog i mašinskog sektora na području BPK Goražde.

Važno je napomenuti da je želja eksperta za stručno obrazovanje u GIZ-u da se nakon završenog istraživanja i analize potreba poslodavaca, sagledaju mogućnosti direktne implementacije stručnog obrazovanja i praktične nastave u firmama.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.