»»

"/>
U SARAJEVU POTPISAN
Sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu s poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju
Datum: 04.10.2017.

U Sarajevu je danas potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu s poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH, radi jačanja ljudskih potencijala u svrhu poboljšanja obrazovnog procesa u javnim ustanovama osnovnog obrazovanja BiH.

Sporazum su potpisali direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar, a u ime Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, direktorica Službe za zapošljavanje Nafija Hodo i ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport  Damir Žuga.

Programom je previđeno sufinansiranje odgovarajućeg stručnog kadra za djecu s poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u  javnim ustanovama osnovnog obrazovanja u FBiH, uz zasnivanje radnog odnosa u 2017/2018. godini, u trajanju do 31.05. 2018.godine.

Programom je takođe određeno sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i /ili dijela neto plaće u iznosu do 600 KM mjesečno po osobi.

Resorno kantonalno ministarstvo, prema Sporazumu, obavezalo se da će po potrebi osigurati razliku sredstava iz vlastitih izvora za isplatu ukupnog iznosa bruto plaće, u skladu sa svojim internim aktima, za svaku osobu čije se zapošljavanje sufinansira.

Za Program sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu s poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi, za deset kantona u Federaciji BiH, Federalni Zavod zapošljavanja izdvojio je sveukupno 546.985 KM, od toga 18.550 KM za Bosansko-podrinjski kantona Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.