»»

"/>
PRESS KONFERENCIJA MINISTRA ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT
Predstavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
Datum: 19.10.2017.

Na današnjoj press konferenciji, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga govorio je o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju BPK Goražde koji je Skupština BPK Goražde usvojila na svojoj zadnjoj sjednici.

Prema riječima resornog ministra, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prošao je proceduru redovnih javnih rasprava u svim lokalnim zajednicama na području BPK Goražde, nakon čega je sačinjen prijedlog zakona koji je Skupština usvojila bez dodatnih izmjena.

Tokom pripreme prijedloga zakona, kako je naglašeno, prihvaćena je jedna petina primjedbi Internacionalnog Univerziteta Goražde koje su nakon izvršene procjene ocijenjene kao opravdane.

Na press konferenciji su obrazloženi i razlozi zbog kojih je pokrenuta procedura izmjena i dopuna pomenutog zakona.

– Prvi razlog je tehničke prirode,  jer se zna da smo u proteklom periodu dobili u samom nazivu Ministarstva u nadležnost i mlade, pa smo morali te tehničke korekcije napraviti – kazao je ministar.

On je podsjetio i na to da su razlozi za izmjene kantonalnog Zakona o visokom obrazovanju bili sadržani i u potrebi usklađivanja sa Zakonom o radu.

– Prilikom primjene zakona uočili smo određene nedostatke, pa smo pokušali to adekvatnije da uredimo, a tiče se broja uposlenih na fakultetima i univerzitetima, izdavanja rješenja o ispunjavanju uslova za početak rada, te rada visokoškolskih ustanova izvan kantona. Treći razlog je naredni korak koji nas očekuje, a to je postupak akreditacije, da detaljno regulišemo kako se šta radi i ko je odgovoran u tom postupku – istakao je ministar Damir Žuga.

On je ovom prilikom iskazao zadovoljstvo usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju BPK te izrazio uvjerenje da će one doprinijeti kvalitetnijem regulisanju oblasti obrazovanja na području BPK Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.