»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Razgovori o reformi finansiranja visokog obrazovanja
Datum: 22.03.2012.

Ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović danas se susrela sa članovima ekspertskog tima koji radi na projektu reforme finansiranja visokog obrazovanja u BiH.

Na zajedničkom sastanku razgovarano je o sistemu visokog obrazovanja na području našeg kantona te modelima finansiranja koji se primjenjuju u ovoj oblasti, kao i načinima daljnje saradnje u okviru ovog projekta u kojem će učešće uzeti i drugi kantoni u FBiH.

Krajnji cilj projekta, koji će se implementirati u naredne dvije godine, jeste unaprjeđenje postojećeg sistema finansiranja visokog obrazovanja u BiH, uz uvođenje savremenih standarda i obezbjeđenje njegove održivosti.

Projekt reforme finansiranja visokog obrazovanja u BiH finansira se iz fondova IPA 2008 pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske komisije u BiH i Ministarstva civilnih poslova BiH.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.