»»

"/>
RESORNO MINISTARSTVO DONIJELO NOVE PEDAGOŠKE STANDARDE I NORMATIVE ZA SREDNJE OBRAZOVANJE I ODGOJ
Novi standardi i normativi omogućit će bolju prohodnost između osnovnog i srednjeg obrazovanja
Datum: 02.11.2017.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport potpisao je nove pedagoške standarde i normative za srednje obrazovanje i odgoj koji omogućavaju vertikalnu prohodnost između osnovnog i srednjeg obrazovanja, a prvenstveno se odnosi na nesmetan rad nastavnog kadra.

Doneseni standardi i normativi za srednje obrazovanje i odgoj obuhvataju elemente razvijenosti škola, školski prostor i uslove za rad škola, nastavna sredstva, broj učenika po odjeljenjima, grupama kada je riječ o praktičnoj nastavi, strukturu nastavnog kadra, normu časova i nastavne pripreme za odgojno- obrazovni rad, poslove nastavnika u okviru četrdeset sati sedmično te nastavnu normu prema nastavnim predmetima. Provodeći proceduru donošenja ovakvog dokumenta uvažene su i sugestije od strane Sindikata srednjeg obrazovanja.

Sa ovim pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i odgoj Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na kvalitetan način dopunilo je i izmijenilo postojeće standarde, uvodeći novu opremu i analizu svih poslova koji se tiču nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi- kazala je direktorica Pedagoškog zavoda BPK Goražde  Dika Makota.

Primjenom novih pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje i odgoj doći će se do tačno standardiziranih poslova i zadataka nastavnika, te jasno definisanih uslova za rad u našim školama.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.