»»

"/>
Potpisan ugovor o izvođenju dislocirane nastave za akademsku 2017/2018.godinu
Datum: 03.11.2017.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković i dekan Mašinskog fakulteta, Univerziteta „Džemal Bijedić“u Mostaru prof.dr. Safet Isić potpisali su juče Ugovor o pružanju usluga realizacije nastavnih aktivnosti dislocirane nastave Mašinskog fakulteta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sredstva za realizaciju ovog ugovora, za akademsku 2017/2018.godinu u iznosu od 72.184 KM obezbjeđena su u budžetu Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport.

Prema riječima resornog ministra Damira Žuge, potpisivanjem ovog ugovora stekli su se uslovi za početak izvođenja dislocirane nastave za četrdesetak studenata Mašinskog fakulteta u Goraždu, u tom obimu da su obezbjeđena predavanja za studente 3 godine, kao i polaganje ispita za studente sve tri godine prvog ciklusa studija.

Na ovaj način, ističe ministar, Vlada BPK i Ministarstvo obrazovanja omogućili su goraždanskim studentima koji pohađaju ovaj fakultet da studij završe u svom gradu. S akademskom godinom završiće se i izvođenje dislocirane nastave Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ na području BPK-a Goražde,  fakulteta s kojim je ovaj kanton u proteklim godinama ostvario uspješnu saradnju na obrazovanju mladih u mašinskoj struci.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.