»»

"/>
IZ MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK GORAŽDE
Održana prezentacija o temi „Formalno obrazovanje u službi zdravlja mladih u BPK Goražde“
Datum: 14.12.2017.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport  i Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upriličili su danas prezentaciju o temi „Formalno obrazovanje u službi zdravlja mladih u BPK Goražde“.

Prosvjetnim radnicima prezentirani su moduli za osnovne škole o zdravlju i zdravim stilovima života koje su sačinili Ministarstvo i Pedagoški zavod u saradnji sa Asocijacijom XY, a uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija BiH.

Prisutnim na prezentaciji obratio se i ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damir Žuga.  U svom obraćanju on je ukazao na značaj ove teme koja je u posljednje vrijeme aktualizirana s različitih nivoa,  a analizirajući nastavni plan i program na području BPK Goražde došlo se do zaključka da je vrlo malo sadržaja sistemski ugrađeno u programe te da se o izgradnji zdrave ličnosti malo govori unutar predviđenih predmeta. Kako uvođenje novog predmeta ni u kojem slučaju ne dolazi u obzir, a cijeneći važnost i opravdanost  ove tematike, odlučeno je da se pripremi set tema za odjeljensku zajednicu za učenike od šestog do devetog razreda.

 

 

„Znanje i vještine stiču se obrazovanjem, a vrijednosti, stavovi i navike odgojem. Škole trebaju odgajati dobre ljude, a ne samo dobre učenike. Nadamo se da će ove teme doprinjeti razvoju društva kako to mi i očekujemo, a psihički i fizički jak pojedinac može savladati sve izazove i prepreke koje mu nudi savremeno društvo“-kazao je ministar Žuga.

Kako je ovom prilikom istaknuto, iako su naše škole i do sada mnogo radile na promociji zdravlja učenika, ovo pitanje nije bilo jasno opisano ni propisano. Realizacija navedenih tema trebala bi pomoći mladim ljudima da razviju pozitivne obaveze prema svojim porodicama, školama, vršnjacima i zajednicama, uključujući obavezu da vode zdrav život bez alkohola, droge i ostalih psihoaktivnih supstanci, te bez nasilja, uz poštovanje drugog i drugačijeg. To podrazumijeva građenje vještina u komuniciranju, upravljanju emocijama, rješavanju problema, donošenju odluka i odolijevanju pritisku vršnjaka za sticanje loših navika.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.