»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Pripreme za novi ciklus obaveznog predškolskog obrazovanja
Datum: 06.12.2011.

S ciljem priprema za novi ciklus obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja danas je u resornom ministarstvu održan sastanak sa direktorima predškolskih ustanova „Sunce“ i SOS „Kinderdorf“ na kojem je razgovarano o pripremnim aktivnostima  za provođenje Programa obaveznog odgoja i obrazovanja u narednoj školskoj godini.

Iako vrijeme početka realizacije ovog Programa za školsku 2011/2012. godinu još nije utvrđeno, očekuje se da bi on mogao početi krajem februara ili početkom marta 2012. godine, a uslovi u kojima će nova generacija prvačića započeti svoje predškolsko obrazovanje, trebali bi biti bolji u odnosu na ovu godinu.

– Ove godine  smo, u saradnji sa organizacijom „Save the  Children“, omogućili i izvođenje nastave u Prači, Osanici, Vitkovićima, Ustikolini i Beriču. Neke od ovih lokacija nisu nove jer smo, u Ustikolini, u prošloj godini, imali nastavu, ali ove godine će kabinet biti daleko opremljeniji – kazala je resorna ministrica Alma Delizaimović.

Što se tiče dosadašnjeg iskustva i postignutih rezultata u okviru obaveznog predškolskog obrazovanja, iskazano je zadovoljstvo, posebno ako se u obzir uzme da je ovaj Program, po prvi put, realizovan u ovoj godini.

– Radi se na tome da se, u svakoj narednoj godini, poboljšaju uslovi i način provođenja ovog programa. Cilj nam je da djeca i roditelji budu zadovoljni, da djeca budu spremna, jer sve ovo radimo u interesu djeteta. Poslije provedenog prvog ciklusa, mislim da su rezultati dobri, što se pokazalo kroz testiranja koja su rađena u školama – istaknula je direktorica JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Sunce“ Elma Bučo.

Jedini podatak koji zabrinjava jeste onaj o broju djece na području BPK Goražde koja će upisati prvi razred osnovne škole u narednoj godini i koji je znatno manji u odnosu na prethodne godine, a radi se o broju od oko 182 djece.

/bpkg.gov.ba/

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.