»»

"/>
U MSŠ „ENVER POZDEROVIĆ“ ODRŽANA EDUKACIJA ZA NASTAVNIKE PRAKTIČNE NASTA
Prezentiran dualni sistem obrazovanja u Njemačkoj
Datum: 16.01.2018.

Prisutni su imali priliku da saznaju nešto više o dualnom sistemu obrazovanja u Njemačkoj, o obrazovanju u njihovim školama, kao i svim segmentima koji su neophodni, s posebnim osvrtom na mjesta učenja, tj, na preduzeće i školu. Detaljno je pojašnjeno koju ulogu ima privredna i trgovinska komora, kao i lice koji prenosi znanje u preduzeću, a to je mentor.

 

„Znanje se mora proširivati i naši nastavnici moraju da ulaze u saznanja da u obrazovanju se mora raditi na kvalitetu, na uvezivanju privrede i škole, a sve sa željom da poslodavac dobije kvalitetnog radnika,“ istaknula je Dika Makota.

U toku izlaganja prisutni su iskazali veliki interes za ovu temu, jer ovo je nešto što će biti usklađeno sa potrebama tržišta rada.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.