»»

"/>
SASTANAK PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT I WORLD VISION-A BIH
Projekati unaprjeđenja obrazovanja nastavljaju se i u ovoj godini
Datum: 14.02.2018.

U Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport danas je održan sastanak s predstavnicima World Vision-a BiH na kojem je bilo govora o nastavku saradnje u oblasti obrazovanja.

Poznato je da World Vision BiH već duži niz godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde realizuje veliki broj projekata usmjerenih na poboljšanje kvaliteta obrazovanja, a radi se o projektima opremanja i nabavke opreme u školama, edukacijama nastavnika i učenika te drugim projektima koji imaju za cilj poboljšanje dobrobiti učenika, kao i kvaliteta nastavnog procesa.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga iskazao je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom s World Vision-om te izrazio zahvalnost na svim projektima realizovanim putem ove organizacije koji su omogućili da se standardi obrazovanja podignu na viši nivo.

On je podsjetio da je samo u prošloj godini, posredstvom World Vision-a, u školama na prostoru BPK Goražde realizovano više projekata u vrijednosti većoj od 80.000,00 KM te kazao da je ova organizacija u 2017. godini bila jedan od osam zlatnih partnera resornog ministarstva kada su u pitanju projekti u oblasti obrazovanja.

Nastavak saradnje i novi projekti World Vision-a najavljeni su i u ovoj godini.

– Prema onome što smo do sada vidjeli, radi se o projektima koji su od velikog značaja za sve odgojno-obrazovne ustanove na području kantona, a podsjećamo da su radili sa svim osnovnim i srednjim školama i realizovali projekte koje su predlagali i sami učenici, nastavnici, a, često, i roditelji koji su bili uključeni putem vijeća roditelja – kazao je ministar Damir Žuga.

Istaknuto je da je World Vision u prošloj godini, između ostalih, podržao projekte opremanja učionica u OŠ „Husein ef. Đozo“ i SSŠ „Džemal Bijedić“, nabavku računarske opreme u OŠ „Prača“ i STŠ „Hasib Hadžović“, opremanje školskih biblioteka u OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ i MSŠ „Enver Pozderović“ te projekte sanacije školske infrastrukture u OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ i OŠ „Hasan Turčalo Brzi“.

Na uspješnu dugogodišnju saradnju s resornim ministarstvom i svim školama ukazali su i predstavnici World Vision-a koji su ovom prilikom istakli da će saradnja biti nastavljena u ovoj, ali i u narednim godinama.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.