»»

"/>
IZ MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT
Prvi dan aktivnosti na realizaciji obaveznog Programa predškolkog odgoja i obrazovanja za 2018. godinu
Datum: 02.03.2018.

Iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport saopćeno je da je danas započela realizacija obaveznog Programa predškolskog odgoja i obrazovanja za ovu godinu.

Prema riječima stručne savjetnice za predškolsko i osnovno obrazovanje u resornom ministarstvu Amire Borovac, planirane aktivnosti započele su kako je i planirano.

– Danas možemo svečano najaviti da je počeo obavezni program za djecu pred polazak u školu. Ovaj program će trajati, kao što je javnost već i upoznata, od  2. marta do 14. maja, a nakon toga će se djeca odmah upisati u prvi razred osnovne škole. Ono što je jako bitno naglasiti jeste da je ove godine došlo do povećanja broja djece u obaveznom programu, a samim tim i đaka prvaka u osnovnim školama. Dakle, u odnosu na prethodnu godinu, gdje smo imali 190 učenika, ove godine ćemo imati 210 učenika – istakla je ona.

Ovaj broj djece raspoređen je u ukupno sedam odgojno-obrazovnih grupa.

– Kao što smo u Ministarstvu očekivali i predviđali, najveća koncentracija djece je upravo u gradskim područjima. U samom gradu imamo 91 dijete koje će biti uključeno u Plavi cvijet i vrtić Sunce i 66 djece koja će biti uključena u SOS Goražde – kazala je stručna savjetnica u Ministarstvu.

 

Preostali broj djece koja dolaze iz ruralnih područja bit će raspoređen u saradnji s najbližim osnovnim školama.

– Svega imamo četvoro djece u OŠ „Prača“, imamo dvoje djece na Sadbi, troje djece u Beriču, pet u  Bogušićima, troje u Fočanskoj Jabuci, dakle imamo jako mali broj djece u seoskim područjima – istakla je Amira Borovac.

Ona je ovom prilikom kazala da će se i u osnovnim školama u Ustikolini i Vitkovićima formirati po jedna odgojno-obrazovna grupa, dok će se djeca iz ruralnih područja uključiti u postojeća školska odjeljenja u kojima se izvodi razredna nastava.

– Njih će prihvatiti nastavnici razredne nastave u područnim školama i raditi s njima  po obaveznom programu i prema uputama koje im Ministarstvo i vrtići daju – pojasnila je Borovac.

Ona je ovom prilikom istakla i jednu novinu koja se odnosi na obavezni program predškolskog obrazovanja, a riječ je o nastojanjima za uključivanje djece iz romske populacije u ovaj program.

– U kontinuitetu zadnja dva-tri mjeseca, a imat ćemo i danas sastanak kada su u pitanju aktivnosti kako i na koji način da stvorimo, prije svega, uslove toj djeci da se uključe u obrazovni sistem. U tome nam jako pomaže Centar za socijalni rad čiji uposlenici su stalno na terenu i koji su ostvarili dobru saradnju s roditeljima. Nadamo se da će iz svega toga biti rezultata i da ćemo djecu iz romske populacije uključiti, prije svega, u obavezni program, a za one koji ne budu željeli i koji uopšte nisu motivisani da idu u školu, uz pomoć World Visiona i ostalih organizacija dodatno ćemo raditi s njima, da vidimo kako i na koji način da ih motivišemo da zavole i rado dolaze u školu i budu integrisani u školski sistem na području našeg kantona – zaključila je stručna savjetnica Amira Borovac.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.