»»

"/>
IZ MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT
Imenovani članovi Savjeta za kulturu BPK Goražde
Datum: 17.04.2018.

Vlada Bosansko-podrinjskog katnona Goražde donijela je krajem 2017. godine odluku o osnivanju Savjeta za kulturu kao savjetodavnog tijela Vlade u oblasti kreiranja i provođenja kulturne politike iz njene nadležnosti.

Zadaci Savjeta koji je osnovan na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport su utvrđivanje sadržaja i smjernica za donošenje programa u oblasti kulture, učešće u pripremi prijedloga programa te iniciranje i predlaganje drugih pitanja iz oblasti kulture u nadležnosti BPK Goražde.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga iskazao je zadovoljstvo imenovanjem Savjeta za kulturu te istakao da su, na posljednjoj sjednici Vlade, u sastav ovog savjetodavnog tijela imenovani Alija Lapo, kao predsjednik te Sead Tafro, Adi Džemidžić, Elvira Aganović, Alema Bajrović,  Muhidin Đozo i Arman Bešlija kao članovi.

– Mislim da se radi o ljudima koji mogu dati svoj doprinos u poboljšanju svih kulturnih aktivnosti na području našeg kantona – kazao je resorni ministar.

S ciljem jačanja aktivnosti i postizanja boljih efekata u području kulture, resorno ministarstvo će Savjetu pružiti svu potrebnu pomoć.

– Ministarstvo će stajati na raspolaganju Savjetu, uključit će se u donošenje svih  bitnih stvari i odluka vezanih za kulturne aktivnosti, raspodjelu i utrošak finansijskih sredstava, programe i projekte koji dolaze prema ovom Ministarstvu te uspostaviti saradnju sa drugim gradovima na polju kulture, kao i svega onoga što je usko vezano za kulturu – istakao je ministar Damir Žuga.

On je ujedno pojasnio da mandat članova Savjeta za kulturu iznosi četiri godine, kao i da bi se njegova konstituirajuća sjednica trebala održati u narednih petnaestak dana.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.