»»

"/>
ODRŽANA 10.SJEDNICA KOORDINACIJE MINISTARA OBRAZOVANJA I NAUKE U FEDERACIJI BIH
Sjednici prisustvovao i ministar obrazovanja BPK-a Goražde
Datum: 24.04.2018.

U Mostaru je juče održana 10. sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH, kojoj je prisustvovao i Damir Žuga, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta BPK-a Goražde.

Na sjednici je, između ostalog, razmatrana realizacija Javnog konkursa za pribavljanje rukopisa geografije za 9. razred devetogodišnje osnovne škole, kao i spisak odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2018/2019.godini.

Jedna od tema bila je i Informacija organizacije Save the Children o provođenju projekta ENABLE- BiH , projekta kojim se nastoji spriječiti vršnjačko nasilje na nastavi i u slobodnom vremenu učenika te doprinjeti osnaživanju djece i mladih usmjeravajući se prema pružanju vršanjačke potpore te poticanju društvenog i emocionalnog razvoja.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.