»»

"/>
PRESS KONFERENCIJA MINISTRA ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT
Predstavljeni pokazatelji o ulaganjima u sport u protekle tri godine i planovi za naredni period
Datum: 31.05.2018.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport danas je održao press konferenciju na kojoj je govorio o finansiranju sporta iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i sa viših nivoa vlasti u protekle tri godine.

Cilj je bio da se predstave pokazatelji o ukupno izdvojenim sredstvima za finansiranje redovnih i dodatnih programa sportskih klubova na području BPK-a Goražde, kao i kapitalnim ulaganjima u sport u ovom, kao i narednom periodu.

Istaknuto je da se prilikom planiranja izdvajanja za aktivnosti u oblasti sporta rukovodilo ciljevima iz Strategije razvoja BPK Goražde, kao i Strategije razvoja sporta u BPK Goražde.

– Želim da kažem da smo za protekle tri godine – 2015, 2016 i 2017. godinu samo za redovne sportske aktivnosti iz ovog Ministarstva izdvojili više od 1.441.000 KM. Pored toga, u proteklom periodu, otvorili smo, po prvi put otkako postoji kanton, kôd za kapitalne transfere za sportske terene nižim nivoima vlasti, tako da samo u proteklom periodu izdvojili iz ovog ministarstva 15.000 KM za teniske terene pri JU Sportski centar u Goraždu, zatim 23.000 KM za mokre čvorove i svlačionice u Gradskoj dvorani, 6.500 KM za  Sportski fudbalski klub „Libero“ za nabavku vještačke trave i, isto tako smo odvojili 6.500 KM za svlačionice FK „Goražde“ pri JU Sportski centar odnosno pri Gradskom stadionu u Goraždu. Naravno, to nije sve, jer smo uporedo, u saradnji s drugim ministarstvima, sufinansirali i projekte s viših nivoa, tako da smo, kako je poznato, sanirali i adekvatno uredili sportski teren pri JU SSŠ „Džemal Bijedić“ u iznosu od ca. 13.000 KM, a radi se o novom odbojkaškom terenu i presvlačenju asfalta za rukometni teren – istakao je ministar Damir Žuga.

On je ovom prilikom pomenuo i ulaganja u Projekat sanacije krovne konstrukcije i fasade na fiskulturnoj sali OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima u vrijednosti od oko 50.000 KM, kao i Projekat nabavke i ugradnje sigurnih golova u ovoj školi i OŠ „Hasan Turčalo Brzi“, za šta su izdvojena sredstva u iznosu od 10.950 KM.

Ministar je podsjetio da su u ovoj godini za finansiranje redovnih i dodatnih programa sportskih klubova predviđena sredstva u iznosu od 450.000,00 KM, dok su za kapitalne projekte nižih nivoa vlasti također planirana sredstva. On je ujedno pojasnio da je planirano da se iz ovih sredstava, u iznosu od 10.000 KM finansira nabavka kalolifera u Velikoj sali Gradske dvorane, dok će sredstva u visini od 5.000 KM biti izdvojena za projekat izgradnje i opremanje svlačinica SFK „Libero“.

Resorni ministar najavio je da se uskoro očekuje, od Vlade FBiH, donošenje odluke o realizaciji veoma značajnog projekta unaprjeđenja sportske infrastrukture, a riječ je o izradi nove krovne konstrukcije na Gradskoj dvorani.

– Vlada Federacije će možda već naredne sedmice odobriti jedan veliki iznos sredstava za našu Gradsku dvoranu. Mislim da se radi o iznosu od 100.000 KM i želim da se zahvalim svima koji su radili, na bilo koji način, na stvaranju jedne klime i u interesu opšteg dobra, zanemarujući stranačke interese i mislim da će dvorana konačno dobiti riješen problem prokišnjavanja – istakao je ministar Žuga i još jednom se zahvalio federalnoj ministrici Đapo, poslaniku Sanelu Mušoviću i drugima na lobiranju i podršci ovom projektu.

Od kapitalnih ulaganja u ovoj godini izdvojen je Projekat utopljavanja i sanacije krovne konstrukcije na fiskulturnoj sali OŠ „Husein ef. Đozo“ koji je u toku i za koji će biti izdvojena sredstva u iznosu od oko 40.000 KM.

Naredni projekat od velikog značaja koji bi se, u skladu s usvojenim strateškim dokumentima, trebao realizovati je sanacija pomoćnih terena kod Gradskog stadiona u Goraždu.

– Mi znamo da je potrebno približno 300.000 KM da uradimo drenažu i travu. Ministarstvo će za narednu godinu predložiti Vladi i Skupštini izdvajanje jedne trećine ovih sredstava, kako bismo potakli da  u 2019. godini krenemo u realizaciju ovog projekta, jer veliki broj mladih trenira na ovim terenima, a uslovi nisu adekvatni – zaključio je ministar Damir Žuga.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.