»»

"/>
O izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad osnovnim školama
Javna rasprava u općini Pale-Prača
Datum: 09.04.2012.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u saradnji sa nadležnim skupštinskim komisijama, organizovalo je danas u Prači javnu raspravu o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad osnovnim školama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Nacrti ovih zakona naći će se u redovnoj proceduri za usvajanje nakon provođenja posljednje u nizu javnih rasprava koja će se održati sutra u općini Foča-Ustikolina.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.