»»

"/>
PRIMJENA POČINJE OD POČETKA NOVE ŠKOLSKE GODINE
Usvojen Pravilnik o organizovanju i izvođenju praktične nastave u školama srednjeg stručnog obrazovanja BPK Goražde
Datum: 13.08.2018.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport usvojilo je Pravilnik o organizovanju i izvođenju praktične nastave u školama srednjeg stručnog obrazovanja i privrednim subjektima  na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Njegova primjena planirana je za početak nove školske.godine, a tim povodom Damir Žuga danas je upriličio press konferenciju na kojoj je govorio o aktivnostima koje je potrebno poduzeti kako bi primjena ovog pravilnika u konačnici dala pozitivne rezultate.

Radi se o pravilniku koji uređuje način organizovanja i izvođenja praktične nastave u školama i kod poslovnih subjekata.

Paralelno sa izradom pravilnika, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Ministarstva za privredu, Privredne komore BPK Goražde i uz podršku njemačke vladine organizaicije GIZ organizovana je za jednu grupu mentora petodnevna obuka o primjeni novog pravilnika.

Zbog velikog broja zainteresovanih krajem mjeseca planirana je obuka za još jednu grupu mentora iz privrednih subjekata.

„Punih godinu dana radili smo na izradi ovog pravilnika koji detaljno reguliše prava i obaveze svih aktera, kako nas u Ministarstvu i Pedagoškom zavodu, kordinatora, mentora, menadžmenta škola i svih uposlenih, privrednih subjekata do učenika i njhovih roditelja. Njegovo usvajanje je najveći iskorak prema dualnom sistemu obrazovanja kakav imamo na zapadu, a mi na  ovaj način želimo približiti i dati vještine i kompetencije učenicima koji pohađaju srednje stručno obrazvanje kako bi bili adekvatno obučeni za potrebe tržišta rada“- kazao je ministar za obrazovanje Damir Žuga.

Kako je istaknuto,  pravilnik je usvojen a krajnji cilj u budućnosti  je njegovo preuređenje u zakon. Uzimajući u obzir veliku zainteresovanost na teritoriji BiH za ovim vidom stručnog obrazovanja, pravilnik će, nakon stupanja na snagu, biti stavljen kao primjer na raspolaganje svim drugim kantonima koji su zainteresovani za ovu oblast.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.