»»

"/>
UDŽBENICI KOJI SU SE KORISTILI U PROŠLOJ ŠKOLSKOJ GODINI VAŽE I OVE GODINE
Pripreme za početak nove školske godine teku planiranom dinamikom
Datum: 02.08.2018.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obavlja posljednje pripreme za početak školske 2018/2019.godine.

Kada je riječ o nabavci udžbenika koji će se koristiti u ovoj školskoj godini nije došlo do promjena u odnosu na prethodnu  godinu, tako da se mogu koristiti stari udžbenici, uz preporuku roditeljima da prije kupovine udžbenika obave konsultacije s nastavnicima, istakla je na današnjoj press konferenciji  stručna savjetnica za predškolsko i osnovno obrazovanje u resornom ministarstvu Amira Borovac.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport će i ove godine nabaviti određen broj besplatnih udžbenika za potrebe osnovnih škola.

„Federalno ministarstvo obrazovanja dodijelilo je grant sredstva za nabavku udžbenika učenicima petih razreda koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Uzimajući u obzir da ministarstvo ove aktivnosti provodi putem javnog poziva koji je pri kraju, možemo reći da će ovo pravo ostvariti oko 70 učenika. Takođe, imamo jako puno udžbenika koji su na raspolaganju u školskim bibliotekama, jer Ministarstvo je u prethodnim godinama izdvajalo značajna sredstva za njihovu nabavku, a učenici su imali obavezu da ih vrate i daju na dalju upotrebu“- kazala je Borovac.

Kada je u pitanju upotreba radnih listova koji prate udžbenike, istaknuto je da to nije obaveza, već da se o njihovom eventualnom korištenju učenici i roditelji trebaju dogovoriti s predmetnim nastavnikom.

Takođe, iz resornog ministarstva je sugerisano da se vodi računa o uputama koje se daju učenicima i roditeljima  o kupovini sveski i ostalog pribora, što se naročito odnosi na kupovinu sveski sa debelim koricama, kako bi se, u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje, što više olakšala težina đačke torbe.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.