»»

"/>
Projekt „Stručno obrazovanje“ Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ
Isporučena nova vrijedna oprema za rad dvije goraždanske srednje škole
Datum: 01.10.2018.

Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ i Srednja tehnička škola „Hasib Hadžović“ Goražde već više od godinu dana učestvuju u projektu „Stručno obrazovanje“ kojeg na teritoriji BiH, u saradnji s partnerima, realizira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ.

U okviru projekta, danas je ovim školama isporučena i vrijedna oprema kako bi učenici u potpunosti mogli ovladati znanjima zasnovanim na inovativnim nastavnim planovima i programima za zanimanja mašinski tehničar za CNC tehnologiju i obrađivač materijala rezanjem čija implementacija je započela u ovoj školskoj godini.

– Ovo je nastavak naše saradnje i jedan dio onog velikog projekta koji realizujemo sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju GIZ. Oni su ovdje prisutni već godinu dana i mnogo stvari smo zajedno uradili. Nakon što smo prošle sedmice imali obuku nastavnika iz STŠ „Hasib Hadžović“ i SSŠ „Džemal Bijedić“ koji će raditi s ovom opremom, danas je ta oprema distribuirana. Prema mojim podacima, vrijednost opreme je u iznosu od 40.000KM i nadam se da ide u najbolje ruke i sa najboljom namjerom – kazao je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga koji je ovim putem ponovo iskazao zahvalnost GIZ-u na podršci u realizaciji ovog projekta.

Predstavnica GIZ-a Majda Tolić iskazala je zadovoljstvo dosadašnjom implementacijom projekta te iskazala zadovoljstvo što je on, osim isporuke opreme, uključio i izradu posebne stručne literature koja će se koristiti u nastavi.

Uz zahvalnost GIZ-u na podršci, direktor STŠ „Hasib Hadžović“ Rifet Bečić kazao je da će sve ono što je postignuto na ovom projektu biti od izuzetnog značaja za školu, profesore i učenike.

– Uvođenjem novih nastavnih planova i programa pojavila se potreba za novim obrazovanjem, prije svega profesora i nastavnika, zatim nabavkom opreme i literature za ta zvanja, što je GIZ prepoznao i implementirao. Radi se o opremi koja je neophodna školi, konkretno o mjernim instrumentima i opremi i računarskoj tehnici te instalaciji novih programa sa softverima za CAD/CAM tehnologiju, što je jako bitno za našu školu – kazao je Bečić.

Posljednje sedmice u septembru, kako je već pomenuto, za nastavnike srednjih stručnih škola iz Goražda,  Mostara, Prijedora i Gradiške održana je edukacija iz tehnika mjerenja i provjere kvaliteta kako bi se doprinijelo što kvalitetnijem usvajanju novih modularnih nastavnih planova i programa za navedena metalska zanimanja.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.