»»

"/>
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT
Potpisan sporazum o nastavku saradnje s World Vision-om u 2019. godini
Datum: 21.12.2018.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga danas je objavio da je u prostorijama resornog ministarstva potpisan sporazum kojim je osiguran nastavak saradnje sa organizacijom World Vision na projektima koji imaju za cilj poboljšaje uslova za rad škola na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

On je iskazao iskreno zadovoljstvo zbog toga što je World Vision sa svojim aktivnostima već duži niz godina prisutan u Bosansko-podrinjskom kantonu, kao i činjenicom da će se u narednoj godini, kroz saradnju s Vladom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, osigurati sredstva za projekte u obrazovanju.

– Radi se o ukupnom iznosu od 64.000,00 KM, gdje će se 32.000,00 KM obezbijediti u budžetima škola, a ostale 32.000,00 KM će obezbijediti organizacija World Vision. Nakon 10 godina uspješne i dobru saradnje, tokom koje smo rješavali konkretne stvari u školama, radujem se što ćemo u narednom periodu zajednički učestvovati i doprinositi poboljšanju uslova u odgojno-obrazovnim ustanovama na prostoru našeg kantona – pojasnio je ministar.

U ovom periodu, kako je istaknuto, postignuti su vidljivi rezultati kada je riječ o uslovima za odvijanje nastavnog procesa u školama.

– Praksa koja je bila prisutna do sada jeste da su u odabiru projekata i prioriteta kada je u pitanju rješavanje problema u odgojno-obrazovnim ustanovama na prostoru našeg kantona učestvovali i sami učenici i uposlenici – kazao je ministar Damir Žuga.

U skladu s potpisanim sporazumom, sredstva za projekte obezbijedit će se do kraja marta 2019. godine kako bi se nesmetano pristupilo realizaciji planiranih aktivnosti.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.