»»

"/>
ODRŽANA FINALNA SMOTRA ŠKOLSKOG PROGRAMA „PROJEKT GRAĐANIN/JA GRAĐANIN“
Učestovali i pobjednici kantonalnog takmičenja iz OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići i SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde
Datum: 06.05.2019.

U Sarajevu je 4. maja, u Velikoj sali Parlamentarne Skupštine BiH održana Finalna smotra školskog programa „Projekt građanin/Ja građanin“.

U programu Finalne smotre promovirano je 330 učenika, pobjednika Projekt građanin/Ja građanin takmičenja organiziranih u Distriktu Brčko, 7 regija Republike Srpske i 10 kantona Federacije Bosne i Hercegovine.

Učesnici Finalne smotre bili su i pobjednici iz Građanskog obrazovanja-Projekt građanin na kantonalnom takmičenju iz JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići i JU Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ iz Goražda.

Ispred kantonalnog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Finalnoj smotri prisustvovala je Amira Borovac, stručna savjetnica za predškolsko i osnovno obrazovanje, a učenike su pratili nastavnici Sabina Makota i Junuz Silajdžić.

Za nastavak rada na zagovaranju i usvajanju predloženih mjera javne politike svaki pobjednički tim dobio je 800 KM.

Za sve učesnike Finalne smotre planiran je i edukativni kamp krajem juna u Brčkom.

Ovaj program finansiran je grant sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Vlade Sjedinjenih Američkih Država, a realizuju ga  Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske, Odjelom za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta i kantonalnim ministarstvima obrazovanja i pedagoškim zavodima.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.