»»

"/>
Vodič za izbor buduće profesije
Prezentiran Program profesionalne orijentacije učenika
Datum: 12.04.2012.

Pedagoški zavod BPK Goražde danas je prezentirao Program profesionalne orijentacije učenika, prvi ovakve vrste u Federaciji, čiji je krajnji cilj omogućiti učenicima da lakše odaberu svoju buduću profesiju.

Veoma posjećenoj prezentaciji, pored predstavnika resornog ministarstva na čelu sa ministricom Almom Delizaimović te predstavnika Pedagoškog zavoda, prisustvovali su direktori osnovnih i srednjih škola, stručno osoblje i pedagozi u školama, predstavnici vijeća roditelja te predstavnici Službe za zapošljavanje, Udruženja poslodavaca i Tripartitnog vijeća BPK Goražde.

Obzirom da je profesionalna orijentacija postupak pomoću kojeg se pojedinci usmjeravaju u područja rada koja najbolje odgovaraju njihovim sposobnostima, osobinama i potrebama društva, ona ne može dati rezultate ukoliko se ne provodi po određenom planu; radi se o dugotrajnom procesu koji započinje na samom početku školovanja i traje gotovo do samog njegovog završetka.

– Program profesionalne orijentacije sastoji se iz dva dijela. Jedan dio je za djecu sa normalnim psihofizičkim razvojem, a drugi dio Programa odnosi se na djecu sa posebnim obrazovnim potrebama. Težnja je bila da se pokaže da bi se cijeloživotno učenje trebalo pretvoriti u praksu, što znači da dijete, kada odredi jedno zanimanje, odredilo je i svoju trasu za budućnost. Pratiće se njegove sklonosti, njegove aktivnosti, njegova usmjeravanja, znat će se potrebe tržišta rada.

Izbor zanimanja je bitan utoliko što će dijete imati svoj list profesionalne orjentacije, gdje će nakon njegovog osnovnog obrazovanja tačno pisati koje su njegove sklonosti, kompetencije ili interesovanja, tako da će dijete na taj način doći do pravog izbora zanimanja – kazala je direktorica Pedagoškog zavoda Dika Makota.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.