»»

"/>
Premijer i ministrica obrazovanja u Vladi BPK Goražde
Sastanak sa direktorom dječijeg vrtića SOS Kinderdorf
Datum: 16.04.2012.

O budućem funkcionisanju dječijeg vrtića SOS Kinderdorf razgovarano je danas na sastanku premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emira Frašta i ministrice za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alme Delizaimović sa direktorom vrtića Alijom Lapom.

Obzirom da bi od septembra mjeseca trebao da stupi na snagu novi režim finansiranja ovog vrtića, po kome će SOS podržavati samo djecu iz socijalno ugroženih porodica, potrebno je u saradnji sa relevantnim institucijama, odnosno resornim ministarstvima u Vladi, iznaći mogućnosti finansiranja unaprijeđenja uslova i proširenja kapaciteta za predškolski odgoj i obrazovanje djece, kao i drugih vidova organizacije vrtića, kao što je otvaranje jaslica te smještaj djece koji nisu u kategoriji socijalno ugroženih porodica. Isto tako, potrebno je obezbijediti svim građanima Bosansko-podrinjskog kantona jednake mogućnosti za smještaj djece u vrtiće, otvaranjem odjeljenja vrtića u prigradskim naseljima i općinama u sastavu Kantona.

Vlada će, kako ističe premijer Frašto, podržati unaprijeđenje uslova rada goraždanskih vrtića, te zajedno sa ministarstvima socijalne politike i obrazovanja, raditi na iznalaženju najbolje mogućeg, zakonskog rješenja, buduće organizacije dječijeg vrtića SOS Kinderdorf koji će institucijalno i suštinski zadovoljavati postavljene ciljeve Vlade za efikasnim i kvalitetnim predškolskim smještajem i odgojem djece.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.