»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i OSCE BiH
Obuka za članove školskih odbora
Datum: 20.04.2012.

 

S ciljem realizacije projekta „Dobro upravljanje u obrazovanju – školski odbori kao zagovornici promjena i odgovornosti u obrazovanju“ ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović  potpisala je danas sa predstavnicima OSCE-a BiH Memorandum o razumjevanju.

Radi se o projektu čiji je cilj poboljšanje upravljanja u obrazovanju te unaprjeđenje kvaliteta rada školskih odbora, a njegova realizacija trajaće do kraja ove godine.

„Zajednički cilj našeg projekta je izrada priručnika za obuku školskih odbora gdje će biti sadržani svi oni elementi koji će poboljšati rad u školskim odborima. U cilju implementacije ovog projekta formirana je radna grupa u koju su uključeni svi relevantni nosioci koji mogu doprinjeti poboljšanju izrade ovog priručnika.  Ja bih iskoristila priliku da se zahvalim predstavnicima OSCE-a na podršci u implementaciji ovog projekta za koji smatramo da je izuzetno značajan za cijeli kanton, nastavnike, školske odbore, a prije svega za učenike jer svima nama je zajednički cilj što kvalitetnije obrazovanje“- istaknula je ministrica Alma Delizaimović.

Iako je uloga školskih odbora veoma bitna za kvalitetno upravljanje u školama, Izvještaj OSCE-a iz 2008. godine pokazao je da školski odbori nisu dovoljno obučeni za posao koji treba da obavljaju.

„Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju definisao je ulogu školskih odbora, a mi smo pokrenuli projekt koji se tiče obuke školskih odbora. Taj projekat smo započeli u Zeničko-dobojskom kantonu, a poslije toga i u svim kantonima u FBiH i velikom dijelu RS-a. Ovo je zajednički projekt Ministarstava za obrazovanje i OSCE-a, a Memorandum o razumijevanju je precizno definisao uloge obiju strana. Radna grupa ima zadatak da izradi priručnik na osnovu postojećih priručnika i prilagodi uslovima u ovom kantonu. Mi ćemo obezbijediti pomoć za štampanje priručnika, a poslije toga i obuku sekretara škola koji će nakon toga obučiti članove školskih odbora. Ispred OSCE-a želim da se zahvalim na izuzetnom gostoprimstvu koje smo imali od strane BPK, ministrice i cijelog ministarstva – kazala je ovom prilikom Nada Simović, projekt menadžer pri OSCE-u.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.