»»

"/>
U JU SSŠ "Džemal Bijedić" u Goraždu
ODRŽAN OKRUGLI STO O TEMi „KAPACITETI POSLOVNIH SUBJEKATA I RASPOREĐIVANJE UČENIKA NA PRAKTIČNU NASTAVU
Datum: 09.09.2019.

U organizaciji Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i JU Srednje stručne škole “Džemal Bijedić” Goražde, danas je u prostorijama škole održan okrugli sto o temi “Kapaciteti poslovnih subjekata i raspoređivanje učenika na praktičnu nastavu”, na kome su učestvovali predstavnici privrednih subjekata s područja BPK-a Goražde.

Cilj sastanka je jačanje saradnje između privrede i obrazovnog sistema, a glavni cilj je uspostava jasne strukture, kako bi svaka kompanija u kojoj se odvija praktična nastava imala jednake polazne tačke za realizaciju praktične nastave.

U školskoj 2019/2020. godini JU Srednju stručnu školu “Džemal Bijedić” Goražde pohađat će ukupno 207 učenika, raspoređenih u 11 obrazovnih zvanja/zanimanja.

Danas su predstavnici kompanija s područja našeg kantona imali priliku da iskažu potrebe za učenicima koji će obavljati praktičnu nastavu. Prema Pravilniku o obavljanju praktične nastave u privrednim subjektima, a koji je usvojen na području našeg kantona, kompanije su dužne svim učenicima koji obavljaju praktičnu nastavu isplatiti određeni vid novčane naknade za vrijeme provedeno u privrednom subjektu.

U toku prošle školske godine je provedena uspješna saradnja sa kompanijama s područja našeg kantona u vidu obavljanja praktične nastave, te je ovaj sastanak održan i sa ciljem unaprjeđenja samog izvođenja časova praktične nastave.

Uspješna saradnja i pozitivni komentari su uticali i na to da se ove godine odazove veći broj kompanija sa zahtjevima za obavljanje praktične nastave u njihovim poslovnicama. Tako je ove godine prema zahtjevima poslodavaca planirano da praktičnu nastavu u privrednim subjektima obavlja oko 100 učenika JU SSŠ “Džemal Bijedić”.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.