»»

"/>
Uoči upisa nove generacije srednjoškolaca
Održana javna rasprava o upisu u srednju školu
Datum: 04.05.2012.

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport danas je u Goraždu održana Javna rasprava o upisu učenika u srednju školu kojoj su, pored predstavnika resornog ministarstva predvođenih ministricom Almom Delizaimović, prisustvovali i direktori tri srednje škole, direktorica Pedagoškog zavoda BPK, predstavnici Tripartitnog vijeća i Službe za zapošljavanje te predstavnici Privredne komore BPK Goražde.

Ove godine na području BPK Goražde srednju školu trebalo bi upisati 373 učenika koji završavaju osmi razred osnovne škole.

Polazeći od raspoloživih kapaciteta i stručnih kadrova škola te potreba lokalne privrede, školski odbori goraždanskih srednjih škola sačinili su prijedloge planova upisa učenika u prvi razred u školskoj 2012/2013. godini, a nakon provedene javne rasprave, konačnu odluku o broju i vrsti zanimanja za koja će se učenici školovati donijet će Vlada BPK Goražde.

Prijedlozi planova upisa u srednju školu su sljedeći:

– MSŠ „Enver Pozderović“

 • Gimnazija 2 odjeljenja
 • Ekonomski tehničar (smjer finansijsko-računovodstveni) 1 odjeljenje
 • Poljoprivredni tehničar 1 odjeljenje

 

– STŠ „Hasib Hadžović“

 • Mašinska struka (CNC tehničar) 1 odjeljenje
 • Saobraćajna struka (tehničar drumskog saobraćaja) 1 odjeljenje
 • Elektrotehnička struka (elektrotehničar telekomunikacija) 1 odjeljenje
 • Hemijska struka (hemijski teh. u farmaceutskoj industriji

ili hemijski teh. mikrobiolog) 1 odjeljenje

 • Medicinska struka (sanitarno-ekološki tehničar) 1 odjeljenje

 

Ukoliko ne bude odobren prijedlog za upis odjeljenja medicinske struke, Srednja tehnička škola predložila je da se, umjesto toga, upiše jedno odjeljenje za zanimanje arhitektonskog tehničara.

– SSŠ „Džemal Bijedić“

 • Tekstilna struka (tekstilni tehničar) IV stepen 1 odjeljenje
 • Tesktilna struka (krojač) III stepen 1 odjeljenje
 • Mašinska struka (operater na CNC alatnim mašinama) 1 odjeljenje
 • Mašinska struka (mašinbravar-zavarivač komb. odjelj.) 1 odjeljenje
 • Saobraćajna struka (autmehaničar, rukovalac građevinskih

i pretovarnih mašina i vozač motornih vozila) III stepen 1 odjeljenje

 • Građevinska struka (tesar, armirač) III stepen 1 odjeljenje
 • Administrativna struka (poslovno-pravni tehničar) 1 odjeljenje

 

Školski odbor Srednje stručne škole predložio je da se od naredne školske godine za pojedina zanimanja u ovoj školi uvede IV stepen obrazovanja, čime bi se učenicima omogućilo da nakon završetka srednje škole upišu fakultet, a ovakav prijedlog podržali su i predstavnici Tripartitnog vijeća i Službe za zapošljavanje.

I ove godine u Mješovitoj srednjoj školi i Srednjoj tehničkoj školi bit će organizovani prijemni ispiti za upis u srednju školu, dok će se u Srednjoj stručnoj školi prijemni ispit organizovati samo u slučaju uvođenja IV stepena obrazovanja za pojedina zanimanja.

Novina je i da od ove godine prijemni ispit neće biti eliminatoran, što znači da će se rezultati sa položenog prijemnog ispita zbrajati sa ostvarenim uspjehom učenika osnovnoj školi i mjesta u odjeljenima će se popunjavati do broja predviđenog planom, nakon čega će učenici, prema broju osvojenih bodova, moći konkurisati za upis u drugo odjeljenje ili drugu školu.

Konačan plan upisa učenika u srednju školu trebao bi biti donesen do 20 maja.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.