»»

"/>
Kantonalna takmičenja iz vjeronauke
Objavljeni rezultati takmičenja
Datum: 03.05.2012.

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Muftijstva goraždanskog 24. i 26. aprila održana su kantonalna takmičenja iz islamske vjeronauke za učenike osnovnih i srednjih škola.

Takmičenje za učenike osnovnih škola održano je u osnovnoj školi „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima, a najbolje rezultate ostvarile su sljedeće učenice:

u kategoriji VI razreda

Ena Ahmetspahić, OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“

u kategoriji VII razreda

Nedžma Mušović, OŠ „Husein ef. Đozo“

u kategoriji VIII razreda (devetogodišnje obrazovanje)

Elmina Deljo OŠ „Hasan Turčalo Brzi“

u kategoriji VIII razreda (osmogodišnje obrazovanje)

Advija Hrelja OŠ „Hasan Turčalo Brzi“

Najbolje rezultate na takmičenju iz vjeronauke za učenike srednjih škola, održanog u SSŠ „Džemal Bijedić“, ostvarile su:

u kategoriji I razreda

Mirzeta Pleh, MSŠ „Enver Pozderović“

u kategoriji II razreda

Emina Mašala, MSŠ „Enver Pozderović“

u kategoriji III razreda

Eldina Adilović, STŠ „Hasib Hadžović“

u kategoriji IV razreda

Ajla Begić, STŠ „Hasib Hadžović“.

REZULTATI takmičenja iz vjeronauke-srednje škole

REZULTATI takmičenja iz vjeronauke- osnovne škole

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.