»»

"/>
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za pokretanje postupka nabavke usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja BPK Goražde
Obezbijeđen besplatan prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola koji koriste usluge javnog prijevoza
Datum: 20.12.2019.

Tim povodom, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Arman Bešlija upriličio je press konferenciju na kojoj je najavio da će svi učenici osnovnih i srednjih škola s područja našeg kantona koji koriste usluge prijevoza, imati besplatan prijevoz bez sufinansiranja od strane roditelja.

Donošenje ove odluke predstavlja veliki napredak u stvaranju optimalnih uslova za odvijanje nastavnog procesa. Takođe, napravljene su i uštede na nekim lotovima, tako što su škole dobile donaciju zahvaljujući kojoj će moći i same vršiti prijevoz učenika.

„ Detaljnom analizom načina organizovanja prijevoza učenika koja je uslijedila kako bi smo raspisali tender za lotove po tom osnovu, ove godine donijeli smo odluku da finansiramo u potpunosti prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola. U ove svrhe, u naredne dvije godine Vlada BPK će izdvojiti 737.000 KM. Radi se o uštedi od deset i više posto i sve zavisi od broja učenika. Mi ćemo se potruditi da i ubuduće rasteretimo budžet i nađemo najbolje načine kako da provodimo procedure prijevoza učenika. Najveće uštede su napravljene u OŠ Prača gdje je obezbijeđen minibus i već od proljeća će moći prevoziti svoje učenike. Na tragu toga, donijeli smo Izmjene i dopune Zakona po pitanju prava osnivača u kojem smo školama dodijelili šifru djelatnosti da se mogu baviti prijevozom učenika i uposlenika. I ostale škole se trude da donacijama doprinesu kvalitetnijem obrazovanju i uštedama kako bismo imali više sredstava za programske aktivnosti““ – kazao je ministar Arman Bešlija.

Ugovori o prijevozu učenika za naredne dvije godine bit završeni u periodu od januara do aprila 2020. godine.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.