»»

"/>
U Ministarstvu za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Održan radni sastanak sa članovima Mreže Vijeća učenika BPK (mreVUK BPK)
Datum: 25.12.2019.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Arman Bešlija upriličio je radni sastanak sa članovima Mreže Vijeća učenika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Razgovarano je o aktivnostima koje su provedene u toku 2019. godine kao i o planovima za narednu godinu.

Mreža vijeća učenika Bosansko-podrinjskog kantona je i ove godine realizovala tradicionalnu aktivnost simboličnog naziva “Jedan slatkiš, jedno dijete” i obradovala djecu širom Bosansko- podrinjskog kantona. U 2019. godini, pored razmjene učenika između škola, provedeno je niz drugih aktivnosti, a neke od njih odvijale su se pod sloganima „Ostavi trag“, „Prosudi pa osudi“, „Razgovor kao dogovor“.

Organizovane su i posjete JU „Dom za stara i iznemogla lica“ u Goraždu kao i treninzi te seminari za članove Mreže.

Razgovarano je, između ostalog, o aktuelnoj problematici srednjoškolaca, a dogovoreno je da će se ovakvi sastanci organizovati i u budućem periodu na mjesečnoj bazi.

Za narednu godinu, planirano je provođenje sada već tradicionalnih aktivnosti Mreže, uz uvođenje novih, kao što je Panel diskusija o temi „Mentalno zdravlje srednjoškolaca“.

Inače, Mreža vijeća učenika (mreVUK) je zajedničko ime za mreže vijeća učenika koje se osnivaju u kantonima Bosne i Hercegovine i one predstavljaju model uključivanja populacije srednjoškolaca u proces donošenja odluka na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.