»»

"/>
IZ SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE BPK GORAŽDE
Potpisani ugovori po Programu usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba sa završenom VSS
Datum: 26.12.2019.

U organizaciji Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, danas je upriličeno potpisivanje ugovora po Programu usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba sa završenom visokom stručnom spremom.

Cilj progama je povećanje kompetencija nezaposlenih osoba u skladu sa savremnim potrebama tržišta rada, a programom je predviđeno finansiranje troškova usavršavanja za 12 nezaposlenih osoba. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i ministar za obrazovanje, mlade, nauku kulturu i sport BPK Goražde Arman Bešlija.

Ciljnu grupu čine dugoročno nezaposlene osobe sa završenom visokom stručnom spremom, koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih Službe najmanje 12 mjeseci, a najviše do 36 prije objavljivanja javnog poziva.

Finansijska sredstva za realizaciju ovog programa u iznosu od 54. 000 KM obezbijedila je Služba za zapošljavanje BPK Goražde.

Prema riječima direktorice Nafije Hodo, nezaposlene osobe će proći usavršavanje u skladu sa Programom obrazovanja odraslih za usavršavanje iz oblasti „projekt menadžmenta“ koji je podijeljen u dva dijela, a to je stručno –teorijski i praktični dio, dok su ključne teme usavršavanja strateško planiranje i izrada strateških dokumenata, poslovna analitika, pisanje projektnih prijedloga i upravljanje projektnim ciklusom.

Nakon teorijskog dijela usavršavanja, polaznici će biti podijeljeni u timove, u koje će biti raspoređeni po tri polaznika. Dva tima će biti upućena na praktični dio usavršavanja u kompanije, dok će dva tima biti upućena u javne institucije na praktični dio usavršavanja. Programom je predviđeno finansiranje toplog obroka u iznosu od 8,00 KM po danu, doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za osobe osiguranje u određenim okolnostima te troškovi prijevoza pod uslovom da nezaposlena osoba stanuje na udaljenosti većoj od tri kilometra od mjesta gdje obavlja usavršavanje, u visini mjesečne karte gradskog saobraćaja.

Svim polaznicima koji uspješno okončaju teorijski i praktični dio usavršavanja bit će uručeno javno važeće uvjerenje o uspješno provedenom usavršavanju iz oblasti projekt menadžmenta. Tokom cijelog trajanja implementacije programskih aktinvosti, proces praćenja i koordinacije aktivnosti vršit će se od strane konsultantske organizacije GOPA mbH-Predstavništvo u BiH.

„Mi kroz aktivnu politiku zapošljavanja koju provodi Služba za zapošljavanje nastojimo pristupiti inovativno, u smislu kompletne reforme koju smo uradili u Službi, a to je prije svega da fokus stavimo na nezaposlene osobe. Ovaj put je akcenat na mlade visoko obrazovane ljude. Mislimo da je to pravi potez. Ovaj projekat do sada niko nije implementirao, i ovo je veliki izazov. Nadamo se da ćemo uz pomoć partnera, uspjeti u realizaciji projekta, a cilj projekta je sticanje vještina, znanja i kompetencija mladih ljudi i njihovo zapošljavanje na tržištu rada. Očekujemo da će se mladi sa ovim kompetencijama koje budu stekli uspješno snaći na tržištu rada“-riječi su direktorice Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafije Hodo.

Uz čestitke mladim nezaposlenim osobama, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport istaknuo je značaj implementacije ovog programa.

„Prvi put pilotiramo ovaj projekat i dajemo šansu mladima koji imaju visoko obrazovanje da se uključe u program obrazovanja, u ovom slučaju obuke za strateško planiranje i za projekt menadžment. Pored teorijskog dijela, dat ćemo mogućnost mladima da uđu u institucije i kompanije i da pokažu ono što su naučili i da sami sebe pozicioniraju te da sutra nađu zaposlenje. Želim naglasiti da postoji velika potreba za projektima koji će namicati neke kapitalne investicije, a ovo je prilika da profitiraju i mladi i kompanije“-kazao je ministar Arman Bešlija.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.