»»

"/>
U Sarajevu, na svečanosti povodom Izbora najboljih sportista, osoba sa invaliditetom u BiH za 2019.godinu
Prisustvovali i ministri u Vladi BPK Goražde
Datum: 20.12.2019.

U organizaciji Saveza za sport i rekreaciju invalida Federacije BiH, a pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH i Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u Sarajevu je održana svečanost povodom Izbora najboljih sportista osoba sa invaliditetom u BiH.

Svečanosti, na kojoj je odato priznanje svima koji su na sportskim terenima doprinijeli uspjehu bosansko-hercegovačkog sporta prisustvovali su i ministar za boračka pitanja BPK Goražde Edin Aganović i ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Arman Bešlija, a najuspješnijim sportistima u 2019.godini nagrade je uručio federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.