»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i OSCE BiH
Pripreme na izradi Priručnika za obuku članova školskih odbora
Datum: 09.05.2012.

S ciljem izrade Priručnika za obuku članova školskih odbora  u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i OSCE-a održan je sastanak na kojem su razmatrani radni materijali za izradu ovog priručnika za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ideja o izradi ovog priručnika nastala je u okviru OSCE-ovog projekta Dobro upravljanje u obrazovanju usmjerenog ka unaprjeđenju sistema obrazovanja u BiH koji treba biti zasnovan na odgovornosti, transparentnosti i međusobnoj saradnji svih onih koji mogu doprinjeti boljem i kvalitetnijem obrazovanju.

Svrha samog priručnika je da članovima školskih odbora pruži potrebne informacije o njihovim obavezama i odgovornostima, kao i da postavi temelje za njihovu obuku s ciljem njihovog osposobljavanja za profesionalno i nezavisno upravljanje u školama.

Ovakvi priručnici već su urađeni u Zeničko-dobojskom, Hercegovačko-neretvanskom i Livanjskom kantonu, a priručnik za Bosansko-podrinjski kanton Goražde trebao bi biti predstavljen početkom naredne školske godine.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.