»»

"/>
IZ SKUPŠTINE BPK GORAŽDE
Komisija za mlade Skupštine BPK Goražde održala konstituirajuću sjednicu
Datum: 10.01.2020.

Pored upoznavanja sa nadležnostima Komisije za mlade Skupštine BPK Goražde, Komisija je imenovala člana radne grupe koji će prisustvovati prvom radnom sastanku radne grupe Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku kulturu i sport BPK Goražde  za izradu Strategije prema mladima za period 2020-2024.godina.

Takođe, na sjednici Komisija je donijela zaključak kojim se zadužuje predsjednica Komisije da poduzme aktivnosti na objavi javnog poziva za dodjelu zahvalnica pravnim i fizičkim licima sa području BPK Goražde koji su u toku 2019.godine, dali poseban doprinos poboljšanju položaja mladih ili su radili na afirmaciji mladih u protekloj godini.

Javni poziv Komisija za mlade

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.